Tomt i vårdladan?

2022/05/25
”Krubban är inte helt tom, men sjukvården i Västernorrland är svältfödd och det är oroligt i stallet” (Foto: Lena Landar).

av Stefan Lundqvist // Artikel i Offensiv

”När krubban är tom bits hästarna”, heter det i ett ordspråk. I Region Västernorrland ser vi just nu politiska exempel på detta då vården sedan länge är underfinansierad. Patienter och personal drabbas hårt.

Läs hela inlägget här »

Tomt i vårdladan?

2022/05/25
”Krubban är inte helt tom, men sjukvården i Västernorrland är svältfödd och det är oroligt i stallet” (Foto: Lena Landar).

av Stefan Lundqvist // Artikel i Offensiv

”När krubban är tom bits hästarna”, heter det i ett ordspråk. I Region Västernorrland ser vi just nu politiska exempel på detta då vården sedan länge är underfinansierad. Patienter och personal drabbas hårt.

Läs hela inlägget här »

Uppladdning för klimatkamp 1-3 juni

2022/05/01
RS och ISA kommer att vara en självklar och livlig del av klimatdemonstrationerna, där vi framför allt kommer erbjuda ett alternativ och en väg framåt (Foto: Natalia Medina).

av Vilgot Karlsson // Artikel i Offensiv

Den 2-3 juni är Sverige värd för FN-toppmötet Stockholm+50. Evenemanget arrangeras 50 år efter FN:s första internationella klimatkonferens som hölls i Stockholm 1972. Motståndet på gator och torg dessa dagar organiseras nu för fullt.

Läs hela inlägget här »

Region Västernorrland försöker släcka vårdbränder men skapar bara nya

2022/04/05

Lönepåslaget borde gälla alla sjuksköterskor, vilket inte är fallet. Det har lett till stort missnöje och protester (Foto: Henrik Sendelbach / CC BY-SA 4.0).

av Per Johansson, sjuksköterska Region Västernorrland // Artikel i Offensiv 9 mars 2022

Förra veckan beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att 26,8 miljoner kronor skulle satsas på lönehöjningar för vissa sjuksköterskegrupper som hade föreslagits av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Syftet är att försöka förhindra personalflykten från de avdelningar som har det svårast med bemanningen.

Läs hela inlägget här »

Vårdförbundet: ”Yrken för livet kräver bättre villkor”

2022/02/27

Personalen går på knäna i Sundsvall och hela landet (Foto: Patrik Sundblad).

av Per Johansson // Artikel i Offensiv

Förra veckan släppte mitt fack Vårdförbundet en arbetsmiljörapport med titeln Yrken för livet kräver bättre villkor.Rapporten sammanfattar och bekräftar den bild vi som jobbar inom vården eller följer sjukvårdsdebatten väl känner till.

Läs hela inlägget här »

”Vilken skola vill vi ha?”

2022/01/21

– Politikerna vill att vi ska springa fortare, berättar läraren Therese Lindberg (Foto: Per Johansson).

av Per Johansson // Artikel i Offensiv

“Vill vi ha en skola som kostar minst eller vill vi ha en skola som kostar det som behövs…?” Så skriver representanterna från Lärarnas Riksförbund (LR), Lärarförbundet och Kommunal i en debattartikel som publicerades i Sundsvalls Tidning den 13 januari – samma dag som vårterminen startade.

Läs hela inlägget här »

Prisökningar utan motstycke

2022/01/05
Priserna är de högsta på nära 30 år, vilket märks på livsmedelspriserna. Löneökningarna motsvarar inte de ökade kostnaderna (Foto: CC).

av Per-Åke Westerlund // Artikel i Offensiv

Mat, el, hyra, kollektivtrafik – prisökningarna är nu de högsta på nära 30 år. Inflationstakten i november var 3,6 procent. Det är dubbelt mer än den genomsnittliga löneökningen. För fack och löntagare gäller det nu att organisera för att försvara reallöner.

Nu ökar priserna snabbare än sedan början av 1990-talet. Inflationstakten ökade från 3,1 procent i oktober till 3,6 procent i november, den högsta sedan 1993. De fackliga ledningarna skrev under rekordlåga avtal 2020-21. I en tid av extrem osäkerhet för arbetare, men där företagen dels haft en lång period av rekordvinster, dels kompenserades av staten under pandemin, skrev facktopparna på ett avtal på först 29 månader som sedan förlängdes till 36, det vill säga tre år.
”Märket”, som sätts av industrifacken och som sedan 1998 styr lönenivån för alla fack, sattes 2020 till 5,4 procent. På tre år blir det i snitt 1,8 procent per år. Och för november 2021 alltså halva takten på prisökningarna. Löneökningarna är så klart inte jämnt fördelade, exempelvis har offentligt anställda och andra lågavlönade tappat mest.

Läs hela inlägget här »

Sundsvall: Delseger för skolkampen

2021/12/18
Skolkampen i Sundsvall har vunnit en viktig delseger (Foto: Stefan Lundqvist).

RS-Sundsvall // Artikel i Offensiv

Skolkampen i Sundsvall har vunnit en viktig delseger. Efter omfattande protester har de styrande backat och politikerna har nästan halverat sparkraven. Men kampen fortsätter!

Som Offensiv tidigare har rapporterat har mängder av debattinlägg publicerats i media, det var en uppvaktning av Barn- och utbildningsnämndens möte där flera anställda i skolan tog till orda och sedan en fantastisk demonstration med runt 700 deltagare som marscherade till kommunhuset och mötte kommunpolitikerna. Allt för att försöka stoppa nedskärningsplanerna. Skoldebatten har varit enormt stor här i Sundsvall de senaste veckorna.
– Vi har också märkt att politikerna vill visa att de lyssnar på folket som protesterar och det är nästan en dragkamp bland dem om att försöka vara de som förstår och lyssnar bäst, säger Therese Lindberg, lärare på Skönsmoskolan och förtroendevald för LR som har varit en av de drivande i protesterna.
Både skolnämndens ordförande och skoldirektören liksom representanter för den politiska oppositionen har besökt Skönsmoskolan för att diskutera situationen.
– Den 10 december lämnade vi över en bunt med konsekvensbeskrivningar från olika verksamheter, till exempel gymnasieskolan, förskolan, särskolan och skolan, berättar Therese och fortsätter:
– Skolpolitikerna och vi hade även ett samtal som var riktigt bra. Det finns ett ärligt uppsåt bakom att politikerna vill ha en dialog, trots att vi har olika åsikter och att de inte drar de analyser som jag tycker att de ska göra. Vid det mötet släppte Lisa Tynnemark (S) bomben om att nedskärningarna plötsligt ska minska med omkring 50 miljoner kronor. Detta var en överraskning för alla inblandade och självklart något positivt! Men på samma gång förstår ju alla att en neddragning med 65 miljoner under 2022 kommer att bli oerhört tufft och i princip ogörligt.

– ALLA VET JU ATT DET ÄR VALÅR OCH POLITIKER VILL PRATA VACKERT.

Den 15 december höll barn och utbildningsnämnden (BUN) åter ett möte där beslutet om nedskärningar klubbades. Mötet hölls denna gång digitalt på grund av covid-19, så några fysiska protester vid mötet gick inte att genomföra. Däremot fick flera pedagoger möjlighet att koppla upp sig och tala inför BUN.
Det är som alla förstår den stora opinionen för skolan som lärarnas protester har dragit igång som nu har fått politikerna att backa lite och försöka minska nedskärningskraven.
– Alla vet ju att det är valår och politiker vill prata vackert. Det som nu har hänt är att skolfrågan blivit mycket het. Jag tror många pratar skolfrågor kring middagsbordet nu. Det sista vi har gjort nu innan jullovet är att vi har skrivit en kort insändare adresserat till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inför mötet måndagen den 20 december.
– Alla förstår att den här kampen och allt som rör skolan kommer fortsätta även nästa år. Jag hoppas att vi blir många som blir drivande och som både kan sätta press på och föra dialog med de som tar de politiska besluten samt att vi kan skapa en stark opinion.
– Vi märker också att det vi gör börjar ge ringar på vattnet och naturligtvis hoppas jag att det här leder längre än till Sundsvalls kommuns gränser, avslutar Therese.


Vilken valfrihet hade de elever som blev utkastade av Engelska skolan?

2021/12/15

Körfältsskolan lades ner när Engelska skolans etablering kuppades igenom (Foto: Andrew Herbert).

av Sigbritt Herbert // Artikel i Offensiv

”Vi går inte in i någon kommun som inte vill ha oss,” säger Hans Bergström på Engelska skolan i DN:s lördagsbilaga. ”Vi går in där det behövs nya skolor på grund av demografin och då gärna en friskola av vår typ för att öka attraktionskraften.” Öka attraktionskraften var vad det nyvalda borgerliga styret i Östersund önskade när de strax efter det senaste valet åkte till Stockholm för att uppvakta Engelska skolan.

Läs hela inlägget här »

Skolkampen i Sundsvall: ”Skolan är het nu”

2021/12/03

av Jonas Brännberg // Artikel i Offensiv

I tisdags (den 30 november) samlades 6-700 pedagoger till den största manifestationen i Sundsvall på många år, mot de dramatiska nedskärningar som planeras inom hela skolsystemet i kommunen. Demonstrationen var ingen engångshändelse; det är en mäktig skolrörelse som lärarna har byggt upp, både mot nedskärningar och det sjuka friskolesystemet.

Läs hela inlägget här »