”Prioritera undersköterskor mer”

2020/04/08

Det blir allt fler covid-19-patienter på Sundsvalls sjukhus. Och sjuksköterskan Anton Berglund berättar för Offensiv att smittan nu sprider sig på äldreboendena (Foto: Eva Croos Berglund).

Region Västernorrland har de senaste veckorna anpassat sig för att möta coronakrisen. På sjukhuset i Sollefteå har avdelning 15 gjorts om till en särskild corona-avdelning. Där vårdas redan nu patienter.
I Örnsköldsvik har kirurg- och ortopedavdelningen slagits ihop för att frigöra vårdplatser åt patienter med covid-19.
Regionen gör nu också en inventering av personal och letar efter de med sjukvårdsutbildning, men som idag arbetar med annat. Dessa personer kan komma att behövas om patientinflödet ökar och nuvarande personal inte räcker till.

Läs hela inlägget här »


7,5 miljarder en droppe i havet för glesbygden

2020/03/20

 

Nästansjö skola i Vilhelmina är en av de många hotade skolorna (Foto: Vilhelmina kommun).

7,5 miljarder kronor– så mycket ökas anslagen till kommuner och regioner i vår. Det låter som en ofantligt stor summa. Men i själva verket räcker det inte ens för att det ska gå att upprätthålla verksamheten på nuvarande nivå. Läget är värst för mindre kommuner i glesbygden.
Vilhelmina i Västerbotten är ett tydligt exempel. Stora underskott de senaste åren gör att kommunen har tvingats låna 60 miljoner kronor för att klara av driften och löneutbetalningarna i år. Samtidigt håller ett drastiskt nedskärningspaket på att sjösättas. Byskolorna i Malgovik och Nästansjö vill kommunledningen (C och S) lägga ned och tio miljoner ska sparas på gymnasieskolan. Trots detta säger kommunalrådet Annika Andersson att det kommer nya neddragningar nästa år.

Läs hela inlägget här »


Beslut om nedläggning av Nacksta Hälsocentral, men kampen fortsätter!

2020/03/20

Regionfullmäktige i Västernorrland tog den 26 februari beslut om nedläggning av Nacksta Hälsocentral. Utanför mötet i Härnösand stod tillresta demonstranter från Backa Nacksta och protesterade.
Beslutet var tyvärr ingen överraskning. Politikerna hade tidigare visat var de står. 41 av ledamöterna röstade ja till förslaget, 28 nej, 7 avstod och en ledamot var frånvarande.
– Bedrövligt på alla vis, kommenterar Jakob Lejon, nackstabo och aktiv i nätverket Backa Nacksta, beslutet till Offensiv.
Kampen för hälsocentralen har inte getts upp efter detta. Lejon berättar att de fortsätter att kämpa. De kommer att kampanja vidare för att berätta om sveket. Bland annat planerar de ett öppet möte i april.
Besluten i regionfullmäktige följde utredningen ”Förslag på ny organisation för hälsocentralerna Primärvården Region Västernorrland”. Förutom nedläggning av Nacksta HC i Sundsvall innehåller förslaget sammanslagningar av verksamheter i en del andra områden i länet.
Nätverket Backa Nacksta gör helt rätt som kämpar för vården. Kampen förtjänar allt stöd. Nacksta behöver sin hälsocentral! Det är även min egen HC där jag själv varit listad sedan jag flyttade till Sundsvall 2002.


Rädda Nacksta hälsocentral!

2020/02/06

Bild ovan från protesten mot HSN. Foto från Backa Nacksta.

När sjukvårdspolitikerna i Region Västernorrlands sjuk- och hälsovårdsnämnd (HSN) samlades till möte i förra veckan möttes de av protesterande Nackstabor och kampanjgruppen ”Backa Nacksta”.

Flera månaders kamp för att rädda sin hälsocentral närmar sig nu ett avgörande. Den här dagen röstade alla förtroendevalda från majoritetsstyrets partier Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för att föreslå regionfullmäktige den 26-27 februari att besluta om att lägga ned Nacksta Hälsocentral, att hälsocentralerna i Liden och Junsele blir filialer till andra hälsocentraler och att filialerna i Trehörningsjö och Långviksmon avvecklas helt och hållet. På ”nyspråk” kallas det här av nedskärningspolitiker för att satsa på primärvården. Oppositionen Centern, Kristdemokraterna, Sjukvårdspartiet och Vänstern röstade mot beslutet.

Läs hela inlägget här »


Sluta utvisa till Afghanistan!

2020/01/21


Afghanistan är inte säkert – ändå fortsätter Sverige att tvångsutvisa flyktingar dit. Inhumant är bara förnamnet (Foto: The JIDA / Flickr CC).

Under förra året tvångsutvisades 322 personer till Afghanistan; många av dem tillhör gruppen som vid ankomsten var ensamkommande barn. Under toppåret 2015 kom 41 564 flyktingar från Afghanistan, varav 23 480 registrerades som ensamkommande barn. Det är från denna stora grupp som utvisningarna nu sker. Det handlar alltså om ungdomar som har varit i Sverige i drygt fyra år.

Svenska myndigheter blev tagna på sängen av det stora antal flyktingar som anlände hösten 2015 och reagerade med något som kan liknas vid panik. Man blev också överraskad av det stöd för flyktingarna som vanliga svenskar visade. En flyktingpojke berättade om hur det var när han kom till Stockholm: ”Folk applåderade oss, de gav oss mat och vatten”.
Det var dags för regeringen att sätta ner foten. Sverige behövde ”andrum”. Vi kunde inte ha generösare regler än övriga Europa. Nu fick Migrationsverket order om att arbeta snabbt och effektivt, samtidigt som man hade mycket nyanställd och oerfaren personal. Utredning av flyktingar från Syrien prioriterades. Alla visste att det var krig där och alltså farligt ”för alla och envar”. Situationen i Afghanistan uppmärksammades inte lika mycket i media. I oktober 2016 ingick Sverige och Afghanistan ett avtal som reglerade hur Sverige skulle kunna utvisa de som har sökt asyl i Sverige till Afghanistan.

Läs hela inlägget här »


BB-ockupationen i Sollefteå tar sats för år 4 och i Nacksta trappas kampen upp!

2020/01/13

Bild ovan från den stödkonsert för Nacksta Hälsocentral som hölls i lördags. Här talar pensionerade distriktssköterskan Eva Rudström i sällskap av kollegor.

Efter tre års ockupation för kravet på att få sitt BB, sin akutkirurgi och sin akutortopedi tillbaka fortsätter kampen att koka i Sollefteå. Det som kokar kan ånga bort eller koka över. Här handlar det om det sistnämnda.

Stödet för den symboliska ockupationen av sjukhusfoajén är massiv i hela Ådalen. Den 3000 medlemmar starka folkrörelsen bakom ockupationen hälsar att den inte har några som helst problem att bemanna dygnets alla pass. Organiseringen, initiativrikedomen och aktiviteten är imponerande och, förutom rättvisekravet om ett  BB och rustat akutsjukhus i inlandet, det gör kampen hållfast och uthållig. Vi ger oss aldrig heter det.
En nyvald regionledning har under det gångna året försökt att blidka och desarmera ockupationen med dialogmöten och ”kanske-löften”. De senare blev det inte mycket av då både besluten av nedläggning av BB, akutkirurgi och akutortopedi under året cementerats av regionen. De fyra dialogmötena togs till en början emot positivt av ockupanterna men i en utvärdering som Region Västernorrland redovisade i slutet av året dominerade besvikelse. Bättre samtalsklimat men ändå inga framsteg i konkreta sakfrågor. ”Otydlig agenda”, ”Våra synpunkter togs inte tillvara”, ”Bortkastad tid” hette det.  Regionrådet Glenn Nordlund (s) retade sedan BB-ockupationen till raseri när han i media påstod att ockupationen gör det svårare att rekrytera personal till Sollefteå sjukhus. De gav honom snabbt svar på tal. Förklarade att rekryteringsproblemen började långt innan BB-ockupationen, rättare sagt då den gamla, och sedan den nya regionledningen, började göra neddragningar och nedläggningar på sjukhuset. Sedan gjorde BB-ockupanterna en enkätundersökning bland sjukhuspersonalen och fick svar från 200 st. 90 procent svarade att de inte tycker att ockupationen stör. På frågan om ockupationen är ett hinder för rekrytering av personal valde 92 procent svarsalternativet ”Inte alls” och 1 procent ”Definitivt”.

Läs hela inlägget här »


Delseger i kampen om byskolorna

2019/12/17

En del skolor har nu räddats från nedläggning i Sundsvall (Foto: Wikipedia CC).

I oktober föreslog en utredning gjord av kommunens tjänstemän om den framtida skolstrukturen i Sundsvall att fem byskolor skulle läggas ned. De fem skolorna var Ankarsviks skola, Kyrkskolan, Österro skola, Allsta skola och Runsvik skola.

Läs hela inlägget här »