BB-ockupationen i Sollefteå tar sats för år 4 och i Nacksta trappas kampen upp!

2020/01/13

Bild ovan från den stödkonsert för Nacksta Hälsocentral som hölls i lördags. Här talar pensionerade distriktssköterskan Eva Rudström i sällskap av kollegor.

Efter tre års ockupation för kravet på att få sitt BB, sin akutkirurgi och sin akutortopedi tillbaka fortsätter kampen att koka i Sollefteå. Det som kokar kan ånga bort eller koka över. Här handlar det om det sistnämnda.

Stödet för den symboliska ockupationen av sjukhusfoajén är massiv i hela Ådalen. Den 3000 medlemmar starka folkrörelsen bakom ockupationen hälsar att den inte har några som helst problem att bemanna dygnets alla pass. Organiseringen, initiativrikedomen och aktiviteten är imponerande och, förutom rättvisekravet om ett  BB och rustat akutsjukhus i inlandet, det gör kampen hållfast och uthållig. Vi ger oss aldrig heter det.
En nyvald regionledning har under det gångna året försökt att blidka och desarmera ockupationen med dialogmöten och ”kanske-löften”. De senare blev det inte mycket av då både besluten av nedläggning av BB, akutkirurgi och akutortopedi under året cementerats av regionen. De fyra dialogmötena togs till en början emot positivt av ockupanterna men i en utvärdering som Region Västernorrland redovisade i slutet av året dominerade besvikelse. Bättre samtalsklimat men ändå inga framsteg i konkreta sakfrågor. ”Otydlig agenda”, ”Våra synpunkter togs inte tillvara”, ”Bortkastad tid” hette det.  Regionrådet Glenn Nordlund (s) retade sedan BB-ockupationen till raseri när han i media påstod att ockupationen gör det svårare att rekrytera personal till Sollefteå sjukhus. De gav honom snabbt svar på tal. Förklarade att rekryteringsproblemen började långt innan BB-ockupationen, rättare sagt då den gamla, och sedan den nya regionledningen, började göra neddragningar och nedläggningar på sjukhuset. Sedan gjorde BB-ockupanterna en enkätundersökning bland sjukhuspersonalen och fick svar från 200 st. 90 procent svarade att de inte tycker att ockupationen stör. På frågan om ockupationen är ett hinder för rekrytering av personal valde 92 procent svarsalternativet ”Inte alls” och 1 procent ”Definitivt”.

Läs hela inlägget här »


Delseger i kampen om byskolorna

2019/12/17

En del skolor har nu räddats från nedläggning i Sundsvall (Foto: Wikipedia CC).

I oktober föreslog en utredning gjord av kommunens tjänstemän om den framtida skolstrukturen i Sundsvall att fem byskolor skulle läggas ned. De fem skolorna var Ankarsviks skola, Kyrkskolan, Österro skola, Allsta skola och Runsvik skola.

Läs hela inlägget här »


Nacksta: ”Lägg inte ned vår hälsocentral!”

2019/11/29

 

Ovan: En av de protester som har ägt rum för att rädda Nacksta hälsocentral (Foto: Nätverket Rädda Nacksta Hälsocentral)

I september presenterade ledningen för primärvården i Västernorrland, på uppdrag av Regionens politiska majoritet S, M och L, ett förslag om att bland annat lägga ned hälsocentralen i Nacksta, Sundsvall. Personalen på hälsocentralen och många boende reagerade och ett nätverk för att rädda hälsocentralen bildades.

Offensiv har pratat med Jakob Lejon, Nackstabo och aktiv i nätverket.
– Det hölls ett möte med politikerna och flera ansåg efteråt att de behövde organisera sig. Gruppen har nyligen genomfört två demonstrationer samt skrivit debattartiklar i lokalpressen.
– Vi kräver inte bara stopp för nedläggningsplanerna, utan även att det satsas mer resurser på hälsocentralen. Det skulle behövas än mer personal och kompetens, säger Jakob, som betonar att nätverket är partipolitiskt obundet.

Läs hela inlägget här »


Skolnedskärningarna måste få ett slut

2019/11/18

Bild ovan från Lärarupprorets demonstration i Stockholm. Foto: Sebastian Olsson

Tidningen Skolvärlden, som ges ut av Lärarnas riksförbund (LR), presenterade nyligen en enkätundersökning bland sina fackligt aktiva i kommunerna runt om i landet. En majoritet av kommunerna i landet lever enligt ombuden i denna undersökning inte upp till skollagens krav. I 78 procent av kommunerna sker det neddragningar under detta år. Dessutom planerar 7 av 10 kommuner ytterligare nedskärningar nästa år, enligt samma undersökning.

Här i Sundsvall planeras stora neddragningar i skolan. Kommunledningen säger att de behöver spara 300 mil joner kronor till 2022. För skola och utbildning är sparbetinget 30 miljoner kronor per år enligt skoldirektören Urban Åström.
I planerna ligger till exempel nedläggning eller flyttning av fem skolor, bland dem ett par mindre byskolor. Men det kommer även att innebära andra ändringar av skolstrukturen i kommunen.

Läs hela inlägget här »


KD är allt mer ett SD-parti

2019/11/18

Vid KD:s riksting (kongress) förra helgen togs flera beslut som är direkta kopior av vad SD har krävt och säger (Foto: Per Pettersson / Flickr CC).

Kristdemokraterna och Moderaterna tävlar nu sinsemellan om vem som står närmast Sverigedemokraterna. 
Vid KD:s riksting (kongress) förra helgen togs flera beslut som är direkta kopior av vad SD har krävt och säger. Inom det blåbruna blocket råder numera en allt större samsyn och den reaktionära gemenskapen stinker.

Läs hela inlägget här »


M fortsätter sin rasistiska högerkurs

2019/11/10

Ulf Kristersson och M närmar sig SD med stormsteg med rasistiska och flyktingfientliga utspel (Foto: Axel Adolfsson).

Moderaternas partistämma befäste partiets kurs åt höger, med siktet inställt på att öka klyftorna och växla upp batongpolitiken.

Läs hela inlägget här »


”Vi kräver ett helt nytt system!”

2019/11/10

Veckan inleddes med nya stora protester om i världen. ”År 2019 har utan tvivel blivit ett år av gatuprotester. Den globala bilden av folkmakt som de många jättedemonstrationerna förmedlar gör många av världens regeringar panikslagna”, skrev Washingtons Post i en kommentar.

Läs hela inlägget här »