Fortsatt vårdkamp i Västernorrland!

2017/10/17

Ockupationen för en återöppning av BB i Sollefteå och för tre akutsjukhus i Västernorrland fortsätter. 
Välbesökta stödgalor, demonstrationen i Sundsvall för ”En annan vård är möjlig”, protestlistor med 20 200 namnunderskrifter och uppvaktning av nye socialförsäkringsministern Annica Strandhäll (S) är några av aktiviteterna som har hållit kampglöden levande.
Samtidigt rapporteras siffror i media som visar hur viktig och nödvändig vårdkampen är. 

Landstingsledningen argumenterar fortsatt för nödvändigheten av en fortsatt koncentration av sjukvården i länet då det blir allt svårare att rekrytera läkare till de mindre sjukhusen. De totala stafettkostnaderna för vårdpersonal för de sju första månaderna i år gick loss på 193,5 miljoner kronor – 50 miljoner kronor mer än under motsvarande period 2016. I Sundsvall har notan ökat med 27 procent, i Örnsköldsvik med 34 procent och i Sollefteå med 47 procent. Prognosen på den totala stafettkostnaden för 2017 ligger nu på hiskeliga 534 miljoner kronor. 
Svaret från vårdkampen i Ådalen och Örnsköldsvik är att svårigheterna att behålla och rekrytera läkare beror på att landstingets nedskärningar på sjukhusen skapar dystra framtidsperspektiv och att rekrytering tidigare inte har varit något stort problem. När akutsjukhuset i Örnsköldsvik under hösten fått rekryteringsproblem till akutkirurgin känns tongångarna från landstingsledningen hos många igen från hur avlövningen av Sollefteå sjukhus började. 
Misstankar växer om att landstingsledningen inte anstränger sig för att rekrytera i en strategi att lägga ned akutkirurgin även i Örnsköldsvik. Landstingsledningen har slagit ifrån sig dessa anklagelser.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisade i september att landstinget i Västernorrland fortsätter att ha de längsta väntetiderna i Sverige för operation. Vårdgarantin för operation inom 90 dagar uppfylldes inte för 47,3 procent av patienterna i juli.
Satsningen på länskliniker var dyr, inte förankrad bland vårdpersonalen, och har fått mycket kritik ända sedan de infördes. Personalen vill ha en lokal ledning och inte toppstyrning från Sundsvall. Nu ska systemet med länskliniker utvärderas. En ny regiondirektör, Hans Wiklund, har anställts.  

I en färsk opinionsundersökning från Sifo faller socialdemokraterna med hela 9,7 procentenheter i länet. Samtidigt förväntas Miljöpartiet i länet halvera sitt väljarstöd till 2,2 procent, vilket skulle leda till att dagens landstingsmajoritet, S+MP, spricker. En allvarlig varning är att Sverigedemokraterna (SD) på missnöjesvågen kan segla upp som länets näst största parti på över 20 procent, enligt Sifo­mätningen. Detta trots att de inte på något sätt deltagit i vårdkampen. 

Utöver SD är det bara Centern (5,9) och Vänsterpartiet (3,5) som går framåt i mätningen. Sofflocket, det lokala partiet Västra initiativet i samarbete med Sjukvårdspartiet, kan bli andra alternativ som tillsammans med Vänsterpartiet får ökat stöd i valet nästa år. Flera av de ledande landstingspolitikerna, däribland regionrådet Erik Lövgren (S), Hälso och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) och Miljöpartiets gruppledare Eva Andersson, har meddelat att de inte ställer upp för omval. Flera andra landstingspolitiker i alla partier har också meddelat att de hoppar av.
Samtidigt fortsätter den utomparlamentariska kampen. Sollefteå respektive Örnsköldsviks framtidens akutsjukhus är kamporganisationer med tusentals medlemmar som kräver:

• Ny ledningsorganisation – avveckla länsklinikerna.

• Tre fullvärdiga akutsjukhus.

• Inför sammanhållen vårdkedja i samverkan med kommuner som så önskar.

• Personalsatsningar för bättre arbetsmiljö.

• Utredning av central administration. Planera för tillitsbaserad styrning.

Den 20 december öppnar den ekonomiska föreningen VOON (Vård och omsorg i Norrland) en ny vårdcentral i Sollefteå. Den får namnet Vårdcentral Sollefteå Centrum och har vuxit fram ur vårdkampen. Ordförande för VOON är Stefan Kanerva med koppling till Kramfors arbetarkommun och nätverket Ådalen reser sig. Tio läkare, sex sjuksköterskor och ytterligare tolv personal inom olika vårdyrken har anställts.

– Vi har inte haft några som helst rekryteringsproblem, säger Bo Abrahamsson, chef för den nya vårdcentralen till Tidningen Ångermanland. 

Stefan Lundqvist

Annonser

Enad front för att stoppa nazisterna 30 september!

2017/09/21

I söndags, den 17 september, marscherade drygt 50 nazister från NMR med sköldar och fanor längs hela Avenyn i centrala Göteborg. De kom från hela landet för en generalrepetition inför marschen den 30 september.

Polisen skickade i förväg ut en uppförandekod till NMR för hur de ska kunna agera utan att gripas den 30 september. Men att NMR i söndags oannonserat marscherade och medvetet bröt mot uppförandekoden, och polisen svarade med att ge dem fri lejd, bekräftade att vi inte kan förlita oss på polisen för att stoppa nazisterna. 

Nazisterna försöker återetablera sig i Göteborg, där de inte på många år har klarat av att ha aktiviteter på grund av motståndet från ett starkt antirasistiskt nätverk som höll antirasismen levande i staden och samlade till motdemonstrationer varje gång de dök upp.

Att NMR-aktivister i våras dömdes för tre bombdåd i just Göteborg understryker allvaret.

Dessa händelser sätter nytt ljus på behovet av att organisera motståndet här och nu, men också på att det behövs gemensamma diskussioner inom vänstern, folk- och arbetarrörelsen om vilken kraft och vilken typ av kamp som kan stoppa nazisterna idag och på sikt.


Bilden ovan: från antirasistisk demonstration i Göteborg 2013.Kampen mot rasism och nazism är en ständigt aktuell fråga och måste mötas av kamp och motstånd oavsett om det handlar om små våldsamma nazistgrupper som NMR den 30 september, sverigedemokratiska utspel eller den statliga rasismen mot flyktingar och migranter.

Rättvisepartiet Socialisterna har alltid pekat på att vad som kan stoppa nazisterna idag är stora välorganiserade massprotester, att antirasisternas styrka sitter i vårt stora antal och inte på om vi är bättre på att slåss. Samtidigt har vi klargjort att vi inte är pacifister, utan har rätt att försvara oss om vi angrips.

Samtidigt måste vi ta kamp mot nazismens grogrund: missnöjet med dagens samhällssystem, fattigdom, arbetslöshet, trångboddhet, nedskärningar, privatiseringar och otrygghet – för välfärd, trygghet och framtidstro.

Rasism och nazism är ett resultat av ett hårdnat politiskt klimat, där S, MP och högerpartierna tävlat med SD i politiska attacker mot flyktingar och migranter och på nytt har skapat en grogrund för nazisternas ökade självförtroende och återetablering.
År 2015 trycktes extremhögern tillbaka av den massiva solidaritet med flyktingar som spred sig med Refugees Welcome och 10 000-tals över hela landet samlades på gator och torg. Men regeringen valde sedan en annan väg, gränserna stängdes, hårdare regler och tillfälliga uppehållstillstånd infördes mot flyktingar och deras familjer. Med hjälp av borgarpressen vändes diskussionen bort från solidaritet till misstänksamhet och misstänkliggörande.

Resultatet blev att SD ökade i opinionsmätningarna och att Nordiska motståndsrörelsen på nytt försöker etablera sig runt om i landet. I Göteborg har de försökt återetablera ett fäste genom en rad olika samlingar som vid varje tillfälle resulterat i attacker mot och misshandel av oliktänkande.
Behovet av att bekämpa nazismen är stort. Vi måste agera nu innan de växer sig starkare. Även om nazismen inte är ett politiskt hot idag utgör de ett dödligt hot mot individer som de ser som sina motståndare. 

Nazism är inte en åsikt, utan en rörelse som syftar till förtryck och förberedelser för att krossa all form av demokratisk organisering. Denna måste bekämpas med de medel som krävs, med både massprotester och ett politiskt alternativ mot den högerpolitik och kapitalistiska kris som är en grogrund för fascismen.

Nazisterna ansvarar för 44 politiska mord i Sverige sedan 1980-talet. De attackerar antirasisters möten och demonstrationer samt enskilda personer. De har genomfört brand- och bombattentat mot flyktingförläggningar och fackföreningslokaler.

Detta visar att kampen mot fascism handlar om mer än ställningstaganden, det handlar om arbetarrörelsens möjlighet till organisering. Därför är det positivt att delar av arbetarrörelsen har insett att de måste spela en aktiv roll i kampen mot rasism och fascism. På Kommunals organiseringskonferens i Kungälv för arbetsplatsombud ägnades i veckan en timme åt att diskutera nödvändigheten av att delta den 30 september mot NMR i Göteborg, men också om att arbeta långsiktigt mot rasism och fascism. 

Även TCO Göteborg har tagit ställning och inom Lärarförbundet diskuteras det på flera håll om att aktivt delta i demonstrationerna. Samtidigt har flera hyresgästföreningar i Göteborg tagit beslut om att delta på demonstrationerna.
De två eventen på Facebook, ”Inga nazister i Göteborg” som syndikalister har lanserat och ”Stoppa nazisterna” som Studenter mot rasism ligger bakom, samlar 4 000 respektive 2 000 personer. Tyvärr finns det ännu ingen samordning annat än gemensam samlingsplats, vilket försvårar en gemensam strategi om hur en agerar på plats.

Rättvisepartiet Socialisterna betonar därför vikten av att de antirasistiska och antifascistiska krafterna på nytt börjar samordna sig. 

Vilken styrka vi besitter när den samlade vänstern, folk- och arbetarrörelsen går samman kunde vi se efter Nordiska motståndsrörelsens attack mot den antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp 2013. Då vaknade 10 000-tals upp och i hela landet samlades tusentals för att slå tillbaka den nazistiska faran.
Viljan till motstånd och protester kan ses bland de tusentals som har visat sig vara beredda att gå ut och demonstrera den 30 september, framförallt de skikt av helt nya, inte minst bland de unga, som fått en nyväckt antirasistisk medvetenhet. 

I det antifascistiska arbetet finns en rad lärdomar. Vi kan bara lita på vår egen styrka. Ingen tilltro kan ges till de etablerade partierna som ena dagen säger sig vara antirasister för att i nästa stund hetsa mot antifascister, motverka antirasistiska samlingar eller stänga gränser och försvåra för flyktingar. Detta är falska vänner för antirasismen.

Deras intresse handlar om att försöka försäkra sig om att rörelsen inte radikaliseras. De är rädda för att de som nu demonstrerar mot rasism imorgon ska ta kamp mot nedskärningar, privatiseringar eller för välfärd utan vinst.
Rättvisepartiet Socialisterna arbetar för att demonstrationerna den 30 september ska utgöra början på ett nytt fungerande antirasistiskt nätverk med gemensamma möten för att diskutera framtiden. Det som har gjort antirasismen i Göteborg stark är att den har kopplats samman med kampen mot den statliga rasismen och mot högerpolitiken. 

Vi bör genast appellera till Refugees Welcome, Asylrörelsen, Ung i Sverige och de som kämpar mot den statliga rasismen om en gemensam kamp mot rasism och för rätten till asyl, samt fackförenings- och hyresgästföreningsrörelsen.

Den nya situation vi har idag kräver en antifascistisk enhetsfront. Rättvisepartiet Socialisterna är beredda att tillsammans med andra axla det ansvar som situationen kräver och uppmanar fler att lägga grunden för detta tillsammans med oss.

Vi stöder initiativet från en rad organisationer att bjuda in till nätverksmöte den 4 oktober för att samla och se till att motståndet efter den 30 september fortsätter i organiserad form. 


Protestera mot BB -kaoset!

2017/08/20

Söndagen den 20 augusti kl 13:00 arrangerar föreningen Födelsevrålet en riksmarsch mot kaoset inom förlossningsvården. På närmare 20 orter landet runt kommer protester att arrangeras.
Födelsevrålet är en ideell intresseorganisation för gravida och födande som har fått nog av BB-krisen. Men förutom att skapa opinion och påverka politiker har de även en jourverksamhet och samtalsgrupper. De beskriver på sin hemsida att upprinnelsen till stor del var när beskeden kom om att BB Sophia och Södra BB skulle läggas ned 2015. Även om det startade runt dessa händelser är det idag en rikstäckande organisation.
Det behövs verkligen protester med krav på bättre förlossningsvård. Krisen inom området har inte minskat. Vi har under sommaren kunnat se att det har varit fullt på många förlossningsavdelningar i landet. Födande mammor har i sista stund fått hänvisas till andra orter. Från Uppsala finns exempel på hur kvinnor har skickats till Finland för att föda.

För mig som bor i Sundsvall hålls de närmaste Riksmarscherna i Härnösand och Sollefteå.

Jag har talat med Johanna Nyström, en av initiativtagarna för Riksmarschen i Härnösand.

Varför är det viktigt med Riks­marschen den 20 augusti?

– För att det är inte acceptabelt så som det ser ut nu. Stressen som födande utsätts för är helt orimlig och barnmorskor jobbar under helt galna förhållanden. Det känns som att utvecklingen går åt fel håll.

– Barnmorskorna är pressade och mår dåligt, och många slutar på grund av situationen. Kvinnor som ska föda är inte garanterade en plats, utan kan flyttas runt och hålls ofta hemma in i det sista. Som nyförlöst kan du bli flyttad till ett uppehållsrum i väntan på en BB-plats. Jag har till och med läst om en som fick vänta i ett förråd. Som födande är du så utlämnad.

– Att BB i Sollefteå stängde innebar att trycket på BB i Sundsvall och Ö-vik ökade. Man blir helt enkelt förbannad när man ser åt vilket håll utvecklingen går.

– Både den fysiska och psykiska hälsan sätts på spel. Det krävs nu att kvinnosjukvården börjar prioriteras.
Vad kommer att hända i Härnösand den 20 augusti?

– Vi kommer att samlas vid Ica Maxi för att sedan marschera in till torget i centrum. Det kommer att vara tal och musik. Vi försöker samla ihop berättelser från både födande och barnmorskors upplevelser av BB-krisen.

– Nu under den sista veckan kommer vi att tillverka plakat och affischera samt få ihop de sista pusselbitarna.
Samtidigt pågår nu på många orter planering inför den 3 september då nätverket En annan vård är möjlig genomför riksomfattande manifestationer. Här i Västernorrland arrangerar föreningen Sollefteå och Ö-vik Framtidens Akutsjukhus en manifestation gemensamt för hela länet och den kommer att hållas i Sundsvall. Fokus kommer då inte enbart att ligga på BB-frågan i Sollefteå, utan handla om sjukvården i hela länet.

Vi vill uppmana alla våra läsare att delta i protesterna för en bättre sjukvård, först den 20 augusti och sedan den 3 september. Uppgifter om vilka orter och tider hittas på organisationernas hemsidor. ■
20 augusti: Födelsevrålet riks­marsch.fodelsevralet.org

3 september: En annan vård är möjlig, sök på Facebook: En annan vård är möjlig.
Per Johansson


Vården: ”Kollapsen är redan här”. Landsomfattande protester 20/8 och 3/9

2017/08/10

Vi har kommit in i den sista sommarmånaden. Vårdpersonal, patienter och anhöriga skakar på huvudet, ryter, gråter, kollapsar. Frågan de ställer sig är hur det kan få fortsätta så här år efter år?
Vårdkrisen är verklig och personal rapporteras ha fått ge allt för att upprätthålla patientsäkerheten i sommar. Vid horisonten tornar ett vårduppror upp på himlen.
– Jag vill hävda att kollapsen redan är här och att det enda som gör att sjukhusen inte har stängt ner av ren patientosäkerhet är det faktum att personalen kompenserar till max, säger den chockade läkaren Märit Hamlin, som just har kommit tillbaka till Södersjukhuset efter några års frånvaro, till tidningen ETC.

På TV4-nyheterna den 4 augusti vittnade Aijaz Farooqi, medicinsk chef på neonatalavdelningen (tidiga vårdbehov för spädbarn) på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, om en mycket tuff situation där många tidigt födda barn varit i behov av neonatal vård under juli, samtidigt som avdelningen har dragit ned på antalet platser.


– Men barnfödslar har ingen årstid, de kommer ändå och då måste vi hjälpa dem. Vi kan inte skicka dem till andra sjukhus för de har också fullt, sade Aijaz.

I Umeå tvingades de lösa bristen på specialister genom att de kalla-des tillbaka från sina semestrar.

Förlossningsvården kan inte skjutas upp. Göteborg har ockå haft stora problem med överbeläggningar och Uppsala har tvingats köpa platser i Åbo, Finland.
Sista veckan i juli hade Stockholms akutsjukhus endast 2 236 öppna vårdplatser av 3 499 fastställda, enligt Svenska Dagbladet. 4 av 10 vårdplatser var borttagna i ett län med en befolkning på mer än två miljoner invånare plus alla turister.

Vårdpersonalens rätt till sommarsemester är livsviktig för att orka jobba vidare. Speciellt då belastningen på personal idag är så hård. Landstingen – som har slimmat personalstyrkan till anorektisk nivå – får varje sommar svårt att bemanna alla vårdavdelningar med följden att många vårdplatser stängs ned. Den katastrofala arbetsmiljön på många arbetsplatser har i sin tur medfört att flera sjuksköterskor har sagt upp sig och det råder idag sjuksköterskebrist. 

På Helsingborgs lasarett – som under de senaste fem åren har skurit bort 345 vårdplatser – har platsbristen slagit hårdast i hela landet. En juninatt tvingades 45 patienter övernatta på akuten som inte är anpassad för detta ändamål. Fjolårets rekord med 2 700 övernattningar på akuten väntas slås med råge.

Statistik från SKL visar också att antalet vårdplatser i landet har minskats med 10 000 på 20 år (nära 30 procent). Samtidigt har befolkningen ökat med 13 procent. Enligt tidningen Sjukhusläkaren orsakades vart fjärde lex Maria-anmält dödsfall 2016 av vårdplatsbrist, personalbrist eller extrem belastning.
Ansvariga politiker och chefstjänstemän kräver som vanligt sällan mer resurser och en upprustning av vården. Budskapet är istället att vården måste organiseras om, bli smartare och effektivare. Det är inte några nyheter – så har det låtit genom åren. Idag ser vi resultatet: färre vårdplatser, omtöcknade cancerpatienter som rullas i korridorer och hissar när deras ”hemavdelning” helgstängs, svajig patientsäkerhet, lägre bemanning och en ohållbar arbetsmiljö, samtidigt som det i andra änden pumpas ut miljarder till privata vårdbolag.


I sommar har vårdplatser fri­gjorts när nya avdelningar utan sjuksköterskor har öppnats på flera sjukhus. Gruppen sägs bestå av ”lättare” färdigbehandlade patienter som väntar på provsvar och hemresa och vården har skötts av undersköterskor. Sjukhusen har hårdprioriterat akut sjuka medan till exempel köerna och väntetiderna för äldre multisjuka blivit allt längre.

Vårdpersonal Offensiv har talat med säger att förhållandena under somrarnas vårdkris nu mer och mer kan ses även under övriga året.
Det är hög tid att inte bara protestera, utan att även ”kämpa in i kaklet” för en förändring. Stormsvalorna blir också allt fler. I Sollefteå pågår fortfarande BB-ockupationen dygnet runt. Söndagen den 20 augusti organiserar Födelsevrålet en riksmarsch för förlossningsvården på flera orter i landet. I Sollefteå arrangeras den av BB-ockupanterna Anna-Maria Ek och Annica Tjärnström, i Härnösand av Johanna Byström, Frida Stridbar och Catharina Hultman Eurenius. 

Söndagen den 3 september håller nätverket En annan vård är möjlig landsomfattande demonstrationer på flera orter.

Slut upp i tågen och kampen för vården i höst – se till att mullret vid horisonten, likt annalkande åska, växer till ett dån! 

Kommande protester:
20 augusti: Födelsevrålet 

riks­marsch.fodelsevralet.org

3 september: En annan vård är möjlig, sök på Facebook:  En annan vård är möjlig
Av Stefan Lundkvist.


Vredens dagar!

2017/07/03

Vredens dagar – en pjäs om Sandö kravallerna, Hungermarschen och Fritz Ståhl.

Jag har just satt mig tillrätta på den fullsatta träläktaren på Nylands hamnplan. Sommarkvällen är skön, vi har en öppen scen och närmast bryggkontakt med Ångermanälven. Vattnet bildar en vacker scen då två roddbåtar närmar sig. Men roddarna är svartklädda och i den ena båten står en kista.

Kyrkklockor hörs. Framför oss på kajkanten möter en sorgklädd familj kistan med sänkta huvuden. Mor har dött men det finns ingen tid för tårar. – Det är som det är säger den luttrade pappan med en djup suck och äldsta pojken, den föräldralöse Sixten, får så lov att lämna småbrukarfamiljen för att söka sig egen försörjning på något av de många sågverken. Det vi dragits in i är öppningsscenen i ”Vredens dagar – en pjäs om Sandökravallerna, Hungermarschen och Fritz Ståhl” på ett manus av Bo R. Holmberg i regi av Iso Porovic.

Foto ovan från Tord Lundgren.
Vi får genom Sixten följa livet för arbetare i Ådalen mellan åren 1907 och 1917. Sixten får börja jobba som knubbpojk på Strömnäs och dela ”lusbod” (arbetarbarack) med andra ”lösingar”. Han träffar bröderna Ståhl och socialdemokratiska ungklubbister som han följer med till Sandö för att köra bort ”Kempes strejkbrytare”. Aktionen avbryts av polis efter stort tumult. Fritz och Henning Ståhl samt Albert Sundin döms till åttaåriga straffarbeten medan militär sätts in för att skydda sågverkspatronens strejkbrytare. 


Sixten klarar sig undan straff och när vi efter en kaffepaus i gröngräset får möta honom igen är året 1917. Han kommer då tillbaka till Ådalen efter några år på sågverk i Sundsvall. Han möter svält hos sina gamla kamrater som vämjas åt ”svartpären och grönpären” (rutten och kartig potatis) från nödhjälpsnämnden. Nöden, desperationen och ilskan mot gulashbaroner som profiterar på matbristen leder till hungermarscher där handlare och bönder matförråd öppnas. 5000 går med i den långa ”Hungermarschen” till Nylands hamnplan där vi nu sitter 100 år senare. 
Finsnickaren, syndikalisten och revolutionären Fritz Ståhl är sedan några år också tillbaka och vi får följa agitationsduellerna mellan honom, vänstersocialdemokraten Ivar Vennerström och redaktören för Nya Norrland Albert Viksten om hur kampen ska föras. Arbetarna i Ådalen är beredda att kämpa för förändring till varje pris och kastas mellan argumenten för en socialistisk revolution som i Ryssland eller reformer inom det rådande systemet. Ståhls linje om att 1 majdemonstrationen i Härnösand ska frita ”Amaltheamannen” Anton Nilsso från fängelset förverkligas inte. Ståhl deltar inte i demonstrationen. Han är i ett utsatt läge där han hotas av ett nytt långt fängelsestraff för sin agitation för fritagning av fånge med våld, och störtande av kungahuset. Han övertalas av Vennerström att fly fältet och får pengar till biljetten. Ståhl häktas och släpps fri efter dom i oktober 1918 då han redan suttit av det utdömda straffet. Pjäsen avslutas med en desillusionerad Fritz:

 – Jag hade ju stödet i Nyland. Det var ju här revolutionen skulle börja. 


Så småningom reser han till Winnipeg, Kanada där han lever som Fred Steel fram till sin död 1963. 
Skildringen av ”Vredens dagar” anno 2017 är en proffsig fullträff på många sätt. Den ger en historisk bakgrund till ådalingarnas erfarenhet av att behöva göra motstånd och kämpa igår som idag. Manuset av Bo R. Holmberg, som själv kommer från ett arbetarhem i Nyland, är noga i detaljer som vävts in i handlingen. Vi ser framför oss sågverksarbetarna, matare, försågare, hjälpsågare, kantare, ribbdragare, ströflickor och knubbpojkar, stabbläggare och splitvedsjäntor.

De historiska händelserna i Ådalen gestaltas initierat med både allvar och humor med plats för mustiga historier från brädgården. Dialogen har en tonträff i replikerna och ett inlevelsefullt spel som bara kan komma från de som vet vad de talar om. Skådespelarna i är i några fall rena amatörer men de flesta kommer från amatörteaterföreningar i Ångermanland. Rollen som Fritz Ståhl spelas av skådespelaren Jens Nilsson. Alla imponerar stort när de blåser liv i sina karaktärer. Historien inramas och drivs framåt av de mystiska tidsresenärerna ”Berätterskorna”.

Scenografin av Mats de Wahl är avskalad, smart och vacker med Ångermanälven i bakgrunden. Missa inte detta! 

”Vredens dagar” spelas på Nylands hamnplan fram till söndag den 9 juli. Jag hoppas även att föreställningen filmas och visas på TV som omväxling till alla buskisföreställningar som repriseras år efter år. 

Stefan Lundqvist


Regionstyrelsen Västernorrland: miljonrötan och ska Sollefteå sjukhus privatiseras?

2017/06/14

Regionstyrelsen för landstinget Västernorrland möttes i förra veckan. Mötet dominerades av hanteringen av det hemliga chefsavtal som kommer att kosta vården och skattebetalarna 3.6 miljoner kronor. Samtidigt presenterade landstingets hemsida att såväl landstingsledningens som alliansens toppolitiker står bakom ett tjänstemannaförslag som förordar att Sollefteå sjukhus läggs ut på föreningsdriven alternativt bolagsdriven entreprenadform.

Det hemliga avtalet till den avhoppade HR-direktören senare utredaren Lena Thelin består av 30 arbetsfria månadslöner på 69.300 kronor, en treårig utbildning på Bommersvik till gestaltpraktiker till en kostnad av 225.000 kronor. Tillkommer hennes kostnader för mat och logi under kurstiden på 72.000 – 144.000 kronor. Thelins avgifter för utbildningens egenterapi, 70 timmar á 960 kronor, betalas liksom 35 timmars handledning á 1000 kronor exklusive moms. Vanliga, fattiga studenter lever på studielån! Även hennes kostnader för litteratur och resor till och från utbildningen betalas av landstinget i Västernorrland. Totalsumma 3.6 miljoner kronor. Sedan ett år tillbaka har Thelin anställning som personalchef på Strängnäs kommun med en månadslön på 69.000 kr men landstingets hemliga avtal med henne garanterar att detta inte ska påverka innehållet i avtalet. Owe Östman kunde i Tidningen Ångermanland den 14 juni redovisa att Thelin även tidigare kunnat kvittera ut ytterligare sammanlagt 136.956 kronor för utbildningkostnader under perioden 2012 – 2014. 


Bilden ovan: ST 14 juni. Thelinaffären dominerar lokalmedia.

Regionstyrelsen redovisade på mötet att landstingets jurister och revisorer nu granskar Thelins avtal med landstinget. Hitills säger dessa att avtalet är arbetsrättsligt korrekt. Samtidigt kommer en extern revisionsbyrå kolla upp landstingets rutiner, regelverk och internkontroll. Resultatet av detta ska redovisas om några veckor. Detta räcker inte tycker vänsterpartiets gruppledare Lars-Gunnar Hultin som polisanmält det hemliga avtalets skapare förra regiondirektören Anders L. Johansson och Inger Bergström för ”grov trolöshet mot huvudman”. De två har även JO-anmälts. Anders L. Johansson har gjort sig oanträffbar och har ej kunnat nås av varken landstinget eller media 
Tjänstemannaförslaget om alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus ska behandlas i den politiska referensgruppen den 16 juni och beslut ska tas i regionstyrelsen den 31 augusti. Medan moderaterna jublar och slickar sig om munnen inför en privatisering uttryckte sig socialdemokraternas Jan-Olof Häggström i Tidningen Ångermanland sig försiktigt positiv till en non-profit föreningsdriven drift.
Rättvisepartiet Socialisterna kämpar mot all vinstdriven privatisering som gör vården till en vara och inte en jämlik rättighet för alla. En i Ådalen väl förankrad, non-profit föreningsdrift i samarbete med kommun och landsting i likhet med den så kallade Norrtäljemodellen är värd att pröva. I slutändan ska staten garantera alla medborgare en bra och jämlik vård. Staten måste idag snarast tillföra stora resurser för att genomföra en radikal upprustning av vård och omsorg i hela landet. Kvaliteten på såväl vård som arbetsmiljö måste förbättras för att höja patientsäkerheten och stoppa dagens personalflykt.
Rättvisepartiet kämpar också mot den direktörskultur hämtad från det privata näringslivet som frodats i landstingstoppen. Hemliga avtal, ett miljonfrosseri i privilegier och pengar som delas ut mellan varandra -betalt av skattemedel som ska gå till vården i länet. Allt detta måste bort! Landstinget ska ledas av personer som brinner för och är beredda att kämpa för en bra utveckling av vården utan jakt på egna fantasilöner och privilegier. Ta bort direktörstitlarna och kräv att yrkespolitikerna i landstinget som valts att leda och ansvara för vården i länet lever på vanliga arbetarlöner. Det ”frälse” som styr Västernorrlands läns landsting idag har förbrukat allt sitt förtroende. 

 

Stefan Lundqvist


Landstingsröta i Västernorrland – Hemligt miljonavtal till avhoppad chef avslöjat!

2017/06/07

Radio Västernorrland avslöjade i förra veckan ett avtal som inte diariefördes av landstingsdirektören Inger Bergström, utan hemlighölls i en byrålåda. Avtalet ger den avhoppade HR-direktören Lena Thelin 30 månadslöner på 69 300 kronor från början av år 2015 till augusti 2017. 


Bilden klipp från ST

Totalt skickar landstinget iväg över 3 miljoner arbetsbefriade kronor till sin före detta direktör. De kastar även med en betald treårig utbildning på Gestaltakademin med mat, logi och egenterapi i avtalspåsen. Lena Thelin har dessutom ett nytt jobb som personalchef i Strängnäs kommun sedan juni 2016 och har även där en månadslön på 69 000 kronor. 

Efter att först ha ljugit i Radio Västernorrland, om ett ej existerande avtal, var Inger Bergström dagen efter djupt ångerfull över sitt agerande och förklarade att det var på uppdrag av den förre landstingsdirektören Anders L Johansson som hon i rollen som förvaltningschef hade tecknat avtalet. Det är samme Anders L Johansson som när han fick sparken utlöste ett tolv månaders avtal på 140 000 kronor i månaden – pengar som länets skattebetalare tvingas betala ut än idag, ända fram tilll årets slut.

Inger Bergström avgick dagen efter avslöjandet från sin tjänst med omedelbar verkan. Den politiska ledningen för landstinget med regionrådet Erik Lövgren (S) i spetsen har svurit sig fri från att ha haft kännedom om innehållet i avtalet.
Lena Thelin har via mejl meddelat media att hon blev illa behandlad av sin tidigare arbetsgivare ”på ett oprofessionellt och kränkande sätt, på ett personligt plan” och därför tog juridisk hjälp som resulterade i avtalet.

Frågan diskuteras på regionstyrelsen den 9 juni och en oberoende utredning, kanske också en polisutredning, ska göras för att se om det är fråga om korruption eller någon form av utpressning för att hålla tyst.

Några dagar senare avslöjade SVT Västernorrlandsnytt att förra sjuk- och hälsovårdsdirektören på landstinget Margareta Berglund Rödén, nu överläkare på ortopeden på Sundsvalls sjukhus med bibehållen chefslön från landstinget med 110 000 kronor i månaden, presenteras som affärsområdeschef och kontaktansvarig på privata Ledningsbolaget i Sverige AB. Det är ett bolag som Rödéns förre chef Anders L Johansson visar sig vara involverad i som rådgivare. 
När SVT börjar ställa frågor kring detta händer saker snabbt. Ledningsbolaget säger att deras hemsida är felaktig och raderar bort Margareta Berglund Rödén. Den senare meddelar via landstinget till SVT att hennes relation med bolaget avslutades den sista maj.

Samtidigt som landstingsledningen år efter år låter överbeläggningar och korridorvård fortgå, stöter bort sjuksköterskor som kräver någon tusenlapp mer i lön, lägger ned BB med mera i Sollefteå med argumentet att det måste sparas pengar, sprinklar de samtidigt obekymrat ut miljoner över sina mest högavlönade och priviligerade. 

Landstingets betalning till ett fåtal avhoppade direktörer har avslöjats vara dolda och ligga i nivå med kostnaden för hela vårdenheter som lagts ned det senaste året med argumentet att spara pengar. Så kan det inte få forsätta! 

Stefan Lundqvist