SVT:s ”Den stora sjukhusstriden” -ett brutalt avslöjande!

Bild ovan: demonstration i Kramfors mot neddragningarna på Sollefteå sjukhus.
Den svenska sjukhusvården centraliseras i en allt högre takt. Kirurgin koncentreras till ett fåtal stora sjukhus medan de mindre sjukhusen förlorar både behandlingsuppdrag och sina akuter om de inte läggs ned helt och hållet. Nedmonteringen av Sollefteå sjukhus är bara ett av många exempel runt om i landet. Under de senaste tio åren har vart femte akutsjukhus lagts ned. Bakom denna strukturomvandling råder en total politisk enighet från alla politiska partier i riksdag och regering. Alla hänvisar till den statlig utredning ”Träning ger färdighet”.  SVT:s Dokument inifrån visar i  ”Den stora sjukhusstriden” att ”Kejsaren är naken”.
Redaktionen för Dokument inifrån ska ha mycket beröm för att de i över ett år granskat vad som ligger bakom centraliseringen av sjukhusvården. I två journalistiskt bitiga avsnitt avslöjar de steg för steg att slutsatserna i utredningen ”Träning ger färdighet” bygger på lösan sand. Utredaren Mårten Rosén fick mycket publicitet för sin slutsats att 500 människor varje år dör i onödan på grund av att kirurger på mindre sjukhus har för få patienter och därför får för lite operativ träning. För många sjukhus och läkare gör idag komplicerade operationer och vårdkvaliten kan höjas om läkarna specialiseras och koncentreras till ett fåtal sjukhus med större volym patienter är hans tes. Rosén har sedan omfamnats av hela det politiska etablissemanget inklusive Vänsterpartiet vars ledamot i socialutskottet  Karin Rågsjö som förvånas över att centraliseringen inte gått snabbare och från riksdagens talarstol utropade att Mårten Rosén är ”en superutredare” som gjort en väldigt bra utredning. Att 500 patienter varje år dör i onödan och självklarheten att ”träning ger färdighet” var naturligtvis i förväg väl uttänkta värdeord i presentationen av utredningen. Alla politiker tyngda av underskott och besparingskrav tackade för argumenten, gick okritiskt ”all in” och lagstiftade om en snabbare centralisering av sjukhusvården för att som de sa ta ansvar för att 500 patienter inte ska behöva dö i onödan och att träning ger färdighet.

Men Dokument inifrån har granskat utredningen grundligare. Journalisterna har nagelfarit det underlag den bygger sina slutsatser på, de har besökt chefskirurger på mindre sjukhus som Västervik och Karlskrona och de har stämt av sitt resultat med landets ledande professorer på kirurgi och medicinsk statistik. Resultatet är en ögonöppnare för tittaren och borde leda till allvarlig kritik och konsekvenser, gör om och gör rätt! Här finns bara utrymme att redovisa en del av alla avslöjanden i programmet ”Sjukhusstriden”. Jag rekommenderar därför läsarna att se de två avsnitten på SVT Play. För alla som deltar i kamp för vården är det ett måste!

I korthet konstaterar ”Sjukhusstriden” :
-Trots brister i vården som ökade väntetider, brist på specialsköterskor, överbelagda avdelningar med mera står sig svensk sjukvård ändå väl i en internationell jämförelse. Dagens sjukvårdsorganisation har struktur och system som sprider kunskaper och nya behandlingsmetoder till alla delar i landet. När det gäller just avancerad cancerkirurgi finns det få som kan mäta sig med Sveriges resultat.
– Som uppdraget till utredningen formulerades var det inte Måns Roséns sak att utreda hur vården bäst organiseras. Hans uppgift var att utreda hur man bäst kan öka centraliseringen
– Utredningsunderlagets har stora brister både i metodik och ger missvisande slutsatser.
500 onödiga dödsfall efter kirurgi erkänns av Rosén egentligen vara 37O. I dessa har samma dödsfall räknats in flera gånger på grund av flera kirurgiska ingrepp hos varje patient. I underlaget har även räknats in kirurgiska ingrepp där diagnosen redan från början är en dödlig sjukdom som till exempel bukspottskörtelcancer. Samtidigt ingår i materialet en stor del enklare kirurgi som inte borde ingå i undersökningens syfte att undersöka den högspecialiserade kirurgin.
Jonas Ramström, professor i medicinsk statistik: – Metodiken I den statistiska analysen är väldigt otydligt beskriven.
Ulf Haglund, professor emiritus kirurgi: – Jag tycker han har ett bristfälligt underlag för de slutsatser han dragit
Ulf Gunnarsson, professor i kirurgi: – Jag reagerar och blir misstänksam. Här är något som inte stämmer.
Programmet menar att de flesta nog är överens om att det är nödvändigt och bra att centralisera viss vård, till exempel dyr högkvalificerad kirurgi med låg patientvolym men att storleken och takten på centraliseringen är långtifrån självklar. En förändring av den här storleken får alltid konsekvenser som kan vara svåra att förutse.
Verksamhetscheferna Magnus Fröstorp och Linus Axelsson i Västervik respektive Karlskrona är kritiska till uvecklingen. Fröstorp har tittat i kvalitetsregistret där man jämför resultat mellan sjukhus och konstaterat att det ser bra ut för Västerviks patienter. Han känner inte igen sig i att han skulle vara ansvarig för ”onödiga dödsfall”. Han varnar för att de mindre sjukhusen utarmas. För att kunna behålla det akuta behandlingsuppdraget och upprätthålla en kvalitativ bra vård behövs också en viss bredd på kirurgiska ingrepp som får göras på sjukhuset. Röstorp ser den snabba utvecklingen till en snar framtida vård där helikoptrar med patienter fladdrar mellan sjukhusen i landet
Linus Axelsson: – Jag tycker inte att det finns data som visar att vi har kvalitetsproblem för cancerkirurgin i Sverige. Vi har jättestora problem med tillgängligheten i Sverige. Det är fortfarande så att två tredjedelar av befolkningen bor utanför storstads- och universitetetsområdena och vi behöver finnas där för dom patienterna”.
Ulf Haglund, professor emiritus kirurgi:
 – Även de mindre sjukhusen har den mängd patienter som krävs för att utföra bra kirurgi. De som gör mindre ingrepp jobbar med andra kirurgiska ingrepp och behåller en väldigt hög operativ kompetens
Han ser därför inget behov av att göra ytterligare en stor centralisering av svensk sjukhusvården.
Ulf Gunnarsson, professor kirurgi:
– Risken är  att man skadar en av världens bäst fungerande hälso och sjukvårdskedjor genom åtgärder som inte tydligt grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Socialminister Annika Strandhäll har i programmet lagt fram sin och regeringens vision om sjukhusvården om 15 år. Hon tycker att sjukhusen slukar för stora resurser och planen är att kraftigt bygga ut primärvården (vårdcentraler) medan sjukhusvården i mycket högre grad centraliseras och kommer längre från människorna. När hon ställs inför programmens avslöjanden om utredningsunderlagets brister och ihåligheten i sitt ledargumentet att 500 patienter dör i onödan blir hon ställd:
– Jag blev väldigt upprörd om jag ska vara ärlig….Det är dessutom en siffra som spridits extremt mycket bland annat av mig själv.
Hon säger att hon ska se över detta och bedöma andra faktorer och helheten med sina medarbetare.
På Västerviks sjukhus säger den erfarne kirurgen Mehmet: – Någon måste ställa sig upp, be svenska folket om ursäkt, erkänna att vi har gjort fel och säga att nu spolar vi bort det här. Hans kollega Magnus Fröstorp säger: – Kanske finns tid för självrannsakan och att vi kan backa ett steg.
Men politiskt lägger regering och riksdag idag via socialstyrelsen ett mycket hårt tryck på sina partikamrater i landstingen att snabba på  centraliseringen av sjukhusvården.
Stefan Lundqvist
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: