Rädda Nacksta hälsocentral!

2020/02/06

Bild ovan från protesten mot HSN. Foto från Backa Nacksta.

När sjukvårdspolitikerna i Region Västernorrlands sjuk- och hälsovårdsnämnd (HSN) samlades till möte i förra veckan möttes de av protesterande Nackstabor och kampanjgruppen ”Backa Nacksta”.

Flera månaders kamp för att rädda sin hälsocentral närmar sig nu ett avgörande. Den här dagen röstade alla förtroendevalda från majoritetsstyrets partier Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för att föreslå regionfullmäktige den 26-27 februari att besluta om att lägga ned Nacksta Hälsocentral, att hälsocentralerna i Liden och Junsele blir filialer till andra hälsocentraler och att filialerna i Trehörningsjö och Långviksmon avvecklas helt och hållet. På ”nyspråk” kallas det här av nedskärningspolitiker för att satsa på primärvården. Oppositionen Centern, Kristdemokraterna, Sjukvårdspartiet och Vänstern röstade mot beslutet.

Läs hela inlägget här »


Personalens schemaförslag stoppades – ”Känns som ett hån!”

2016/04/01

Nedskärningarna inom äldreomsorgen i Sundsvall fortsätter. Resultatet blir sämre arbetsförhållanden för personal och sämre vård för brukarna.

Att arbetsgivaren alltid försöker anpassa (försämra) personalens schema till det faktum att att det blir mindre personal utgör en stor del i neddragningarna.
På Almedalens äldreboende hade ett schema arbetats fram av personalen för att de skulle slippa jobba varannan helg. Deras schemaförslag kördes dock över av arbetsgivaren med hänvisning till att det stred mot arbetsmiljölagen. Att det schema som de anställda hade röstat fram stoppades väckte stor bestörtning.

– Beskedet kom på den internationella kvinnodagen. Det känns som ett hån, sade Kommunals representant Ingela Dahlberg till Sundsvalls Tidning.
Omvårdnadskostnaderna samt hyran har höjts för de äldre på boendena och nu dras personal in, vilket innebär att det blir sämre omvårdnad.
– Det är synd om de äldre, kommenterade Dahlberg vidare.

Turbulensen i Socialförvaltningen syns även högre upp i organisationen. Affärsområdeschefen Maria Banér säger upp sig efter 16 år i tjänsten.
– Eftersom vi har så stora besparingar är det ett stort ekonomifokus och själv bryr jag mig om kvaliteten för våra brukare, säger Banér till Sundsvalls Tidning.
Anställda som Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Sundsvall har pratat med berättar att det är en omorganisation på gång. Socialdirektören Silvia Sandin Viberg ska enligt uppgift presentera förslag för socialnämnden under denna vecka.

Både personal och brukare liksom anhöriga är oroliga för nedskärningarna. Personalen verkar trött och uppgiven på många håll.
Det som skulle behövas är initiativ till kamp. Just nu präglas stämningen av trötthet och uppgivenhet. Många söker sig exempelvis till andra jobb.
Vi i RS har varit ute på gatorna i Sundsvall och talat om behovet av kamp mot nedskärningarna. Vi hoppas kunna samla till protester bakom krav på att stoppa nedskärningarna och kräva mer resurser till äldreomsorgen.


”Kommunen ser bara pengar – inte äldreomsorg”

2016/02/15

I förra veckan rapporterades om upprörda och nästan hätska stämningar på Skottsundsbackens äldreboende i Sundsvall. Bakgrunden var ett möte där ledningen informerade anställda och anhöriga om sparförslaget.

En konsekvens av de föreslagna neddragningarna var att en anställd skulle kunna tvingas ta hand om tre avdelningar nattetid. Oron och ilskan över nedragningarna har haft en stor plats på insändarsidor och sociala media senaste veckorna.

Hans Lindén, som har en dement fru på ett boende, skriver i en insändare i Sundsvalls Tidning: ”Om man nu minskar exempelvis nattbemanningen märker inte vi om vår anhörige får vänta på hjälp, eller till slut kissar på sig i sin ensamhet. Men tänk tanken när du sitter med fredagsmyset, då smakar det kanske inte lika gott.”

Signaturen ”Uskan som snart slutar på Sundsvalls kommun” skriver i samma tidning: ”Det ramlas och bryts ben. Men det är ok säger våra chefer som sitter ner. Kommunen ser pengar och inget mer. Vi ska kalla våra boende kunder för det är allt de är? Skulle du vilja bo så här?  Jag har aldrig känt mig så misslyckad som uska.”

Socialdirektören Silvia Sandin Viberg försvarar sig med att hennes uppdrag från politikerna är att få ned kostnaderna.  Läs hela inlägget här »


”Verksamheten har tvingats ned på knä”

2016/02/15

(Från Offensiv 8 januari 2016)

– De har tvingat en verksamhet på knäna i flera år, men nu ska vi inte bara krypa, utan åla oss fram, säger en undersköterska på det kommunala äldreboendet Lindgården i Sundsvall. 

Och nu hotar nya neddragningar när socialnämnden ska minska sitt underskott.

Socialnämnden i Sundsvall gick mot ett underskott på nära 200 miljoner kronor 2015. För att komma tillrätta med underskotten planerar kommunen nedskärningar på bemanningen inom hemtjänsten och på äldreboenden. De talar om att minska bemanningen från 0,64 till 0,58 tjänst per äldre. Offensiv har talat med personal på Lindgården som är ett av kommunens äldreboenden. Där har man idag 16 anställda per avdelning.  Läs hela inlägget här »


Vården lider av högerns nedskärningspolitik

2014/02/27

Långa väntetider, stafettläkare, resursbrist, undermålig arbetsmiljö, ökad stress och press, nedskärningar, privatiseringar… Alla är ord som kommit att bli förknippade med den svenska vården. På grund av högerpolitikens nedmontering av hela välfärden har patienter och personal fått betala ett allt för högt pris.

 
 

Från att ha gått från ungefär 120 000 vårdplatser under 1960- och 70-talet har Sverige idag bara omkring 25 000 vårdplatser. Av EU-länderna har Sverige 2,7 vårdplatser per tusen invånare, vilket placerar Sverige i botten då genomsnittet ligger på 5,3 vårdplatser per tusen invånare enligt en rapport från OECD (västländernas samarbetsorgan) 2013. Landets läkare spenderar dessutom minst tid i Europa på sina patienter, enligt Läkaruppropet. Detta allena är bevis på den aggressiva nedskärningspolitiken som högern, oavsett om det är Socialdemokrater eller Allianspartier som styrt, bedrivit och fortfarande bedriver. Ändå hävdar borgare att det inte alls är någon alarmerande situation inom vården, att ”det handlar inte om resurser, utan om utförande” som bl a socialminister Göran Hägglund uttryckt det. Läs hela inlägget här »


”Nu försämrar vi omsorgen och ökar orättvisorna i Sundsvall”

2013/02/26
Citatet i rubriken har naturligtvis ingen styrande politiker sagt eller kommer att uttala. Socialnämnden i Sundsvall ska den 20 mars ska ge besked om vilka ”vägval” de gör för att skära bort välfärd för 127 miljoner på två år. Om man blåser bort förmodade Orwellika dimridåer som ”att säkra välfärden på sikt”, är nog rubriken det sanna innehållet i det budskap de då kommer att leverera.
Bakgrunden till nedskärningskraven är att hög arbetslöshet, en äldre befolkning och minskade skatteintäkter inte går ihop med människors ökade behov av socialtjänstens stöd. Arbetslösa och sjuka har fått drastiskt försämrade inkomster – behovet av försörjningsstöd ökar. Ändlösa sparpaket har satt nödvändig utbyggnad av omsorg i malpåse men är investeringar som förr eller senare måste göras – redan 2016 behövs till exempel 100 nya platser i äldreomsorgen till en kostnad av 60 miljoner kronor. Läs hela inlägget här »

Välfärd utan vinst!

2012/09/16

Välfärd utan vinst

I går hade vi i Sundsvall ett möte på torget mot privatiseringarna på temat Välfärd utan vinst. Förhoppningen är att detta kan vara ett startskott för att bygga upp nätverket ”Välfärd utan vinst” även här i stan. Vi hade kampanjat veckorna innan, dels med flygblad och genom att vara ute på gator och torg och prata om nätverket. Vi körde inte den 17/9 som är det datum protesterna kommer att hållas i Stockholm utan valde lördagen den 15:e då det kan vara svårt att dra folk på en vardagkväll.

På mötet talade bland annat Stefan Lundkvist RS-are och behandlingsassistent. Eva Rudström, disktriktssköterska och medlem i KP. Eva berättade bland annat om vad privatiseringarna av vårdcentralerna lett till. Therese Lindberg, som jobbar som lärare i Sundsvall tog bland annat upp om friskolerformen och hur den lett till en ojämlikare skola och mer otrygg organisation. Flera medlemmar i Vänsterpartiet deltog också på mötet. Även privatpersoner utan partitillhörighet deltog och skrev upp sig som intresserade av att delta i fortsatt kampanj mot privatiseringarna, bland annagt anställda inom privatiserade personliga assistansen.

ThereseLindberg.                                                                                                                                     Eva Rudström

Det finns ett stort intresse för att diskutera privatiseringsfrågan. Det visade sig bland annat när vi från RS var ute på fredag eftermiddag och under lördagens möte. Vi sålde då  alla 50 tidningar vi hade samt värvade 10 prenumerationer på vår tidning.

Kampen mot privatiseringarna är nu akut i Sundsvall. Trots turbulensen i fullmäktige försöker den nyliberala ledningen nu snabbt genomföra privatiseringen av äldreomsorgen.


Blågröna borgare privatiserar Sundsvall

2011/12/08

Det blågröna styret i Sundsvalls kommun skyndar nu fram i sitt försök att privatisera kommunens äldreomsorg med hjälp av regeringens lag LOV (Lagen om Valfrihetssystem) . LOV är änså länge en tvingande lagstiftning endast för utauktionering av landstingets primärvård (vårdcentraler). För att ”sälja ut” kommunens äldreomsorg krävs än så länge politiska beslut i de kommunala beslutsorganen. I Sveriges radios nyheter 6 december meddelas dock att regeringen, med Sverigedemokraternas hjälp, kommer att göra LOV till en tvingade lagstiftning även för kommunerna från och med 2014. På Sundsvalls socialnämnds senaste möte behandlades frågan om att privata ska ta över äldreboenden. Nämnden beslutade att förvaltningen ska utreda konkurrensutsättning av hälften av alla äldreboenden i Sundsvall, 20 procent av insatserna för funktionshindrade, samt delar av individ- och familjeomsorgen och socialpsykiatrins dagliga verksamheter. Läs hela inlägget här »


Äldreomsorgen i Sundsvall privatiseras

2011/11/26

Socialtjänsten i Sundsvall fortsätter att få hårda sparkrav. Ett sätt att försöka hitta besparingar tycker den blågröna ledningen är att låta privata företag ta över driften. Socialnämndens ordförande Else Ammor (M) och de övriga i ledningen vill nu utreda vilka verksamheter som kan skötas av företag. Det förslag som diskuterades på förra veckans möte omfattade hälften av kommunens äldreboenden. Läs hela inlägget här »


Nu behövs vårduppror för löner och arbetsvillkor!

2011/03/06

Avtalsrörelsen för Vårdförbundet är nu i full gång. Avtalet med Sveriges kommuner och landsting löper ut den sista mars. Redan vid årsskiftet började förhandlingarna. Förra avtalsrörelsen 2008 ledde det till sköterskestrejk. Det moderatledda SKL kallade oss sköterskor för ”samhällsfarliga”. Sedan dess har samma partier skurit ned mer vårdpersonal än som var ute i strejk, men det är enligt dem inte orsak till någon samhällsfara. Läs hela inlägget här »