Sundsvalls kvinnojour: Samhället har blivit hårdare.

2014/12/08

Den 25 november uppmärksammade Sveriges kvinno- och tjejjourer FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I Sundsvall arrangerade kvinnojouren en ljusvandring från torget till kyrkans hus där det bjöds på fika, underhållning och föredrag om kvinnojourens historia med mera.

På mötet berättade Elisabeth Unander att när de bildade jouren i Sundsvall 1981 var den bland de första i Sverige. Det fanns bara på ytterligare två-tre orter. Hon berättar att de var en grupp kvinnor som hörde talas om liknande verksamhet i England där kvinnor organiserat sig och hjälpte utsatta.
När de först sökte stöd hos Sundsvalls kommun svarade kommunen med att de först skulle utreda om det förekommer kvinnomisshandel i Sundsvall! Tack och lov slutade det med att Sundsvalls kommun senare gav stöd i form av bland annat en lägenhet.
Gruppen startade en telefonjour och ett boende. De jobbade helt ideellt fram till 1984, då de fick anställa personal. Offensiv har också talat med kvinnojourens ordförande, Anna Hågestam. Hon berättar att de jobbar efter principen ”kvinna hjälper kvinna”. Läs hela inlägget här »


Sundsvall Pride!

2014/07/05

RS Sundsvall deltog såklart även i år i prideparaden. Här är ett par bilder från vår avdelning i tåget. Vi ropade talkörer som: – inga rasister på våra gator, fyll dem istället med bögar och flator! Mfl. Det var det hittills största pridetåget i Sundsvall.

Alla rättigheter som vunnits av HBTQ rörelsen har vunnits genom kamp. Därför är det viktigt att vi betonar behovet av att kämpa så att Pride inte bara blir en dag för fest.

20140705-224643.jpg

20140705-224807.jpg


Igång igen!

2013/08/19

Nu är det sedan ett par veckor tillbaka aktivitet här i Sundsvall igen med kampanj inför bl.a 21 september. Mer om det kommer snart. Sommaren innebar att det blev tyst på vår lokala blogg. Vi har dock inte varit helt overksamma. Deltog bland annat på Sundsvall Pride i juli. Se bild.

20130819-080535.jpg  RS del i pridetåget.


Kvinnokamp för rättvisa den 8 mars!

2013/03/04

Anledningen till att vi i Rättvisepartiet Socialisterna (RS) arrangerar möten och demonstrationer runt om i landet på internationella kvinnodagen 8 mars är att behovet att kämpa är större än någonsin! De traditionella kvinnojobben attackeras år från år av politiker i kommuner och landsting. Ett samhälle präglat av hög ungdomsarbetslöshet och betygshets i skolorna gör att många ungdomar mår mycket dåligt. Prestationskrav, utseendefixering mm. pressar flera unga kvinnor till psykisk ohälsa, ångest och t.ex. självskadebeteende. Sexismen breder ut sig och våldtäkterna varje år räknas i tusental.

Kvinnokampen är naturligtvis en viktig fråga alla dagar på året, vi har under senaste året sett hur kvinnor börjat kämpa både internationellt och i Sverige.

I de starkt patriarkala länderna i mellanöstern har kvinnorna stått i första ledet i revolutionerna som fått namnet ”Den arabiska våren” och ställer nu fortsatta krav mot kvinnoförtryck och för kvinnors rättigheter. I Indien utlöste den brutala och dödliga våldtäkten på en ung kvinnlig student en massrörelse som inte längre accepterar att polisen och det patriarkala samhället blundar för sexuella övergrepp. I Pakistan blev 14 åriga flickan Malala först offer för Talibanernas kula men överlevde och blev en symbol i hela världen för kampen för flickors lika rätt till utbildning.

”Instagramupproret” i Göteborg nyligen visade på hur sexuella trakasserier får större genomslag med de nya verktygen i de sociala medierna. RS i Göteborg tog genast initiativ till en demonstration och återuppväckte ”Vägra Kallas Hora” – kampanjen mot sexuella trakasserier. Det behövs en kamp mot horstämpling och sexuell trakasserier på skolor och arbetsplatser.

Kampen för kvinnors rättigheter hör ihop med kampen för att rusta upp vård och skola.

Arbetare, arbetslösa, lågavlönade kvinnor får betala för storföretagens rekordvinster, bankdirektörernas bonusar och skattesänkningar för de rika. I offentliga sektorn är resultatet fortsatta nedskärningar och privatiseringar. Högst pris för nedmonteringen av välfärden betalar kvinnor.
Det är på kvinnodominerade arbetsplatser i exempelvis vård och skola jobben försvinner. De som blir arbetslösa drabbas av försämrad a-kassa och de som bli sjuka av en allt sämre socialförsäkring. De som är kvar får ännu större arbetsbörda och sämre arbetsvillkor.

Därför är det positivt när vi nu ser hur sjuksköterskor, barnmorskor m fl dragit igång protester på många håll i landet. Till exempel barnmorskornas upprop. 8 mars är ett tillfälle att visa att vi menar allvar med kampen för högre lön och bättre villkor i de lågavlönade kvinnodominerande jobben.

Vi ger fullt stöd till sjuksköterskeelevernas kamp för höjda ingångslöner och kraftigt höjda löner till all personal inom vårdyrkena och skolan.

RS deltar på olika arrangemang, möten eller demonstrationer runt om i landet. Här i Sundsvall kämpar vi mot riskkapitalisterna och politikernas privatiseringar i nätverket ”Välfärd utan vinst” och den 8 mars kommer vi att ha ett torgmöte på Stora Torget kl. 16.00.

Någar orter och tider:

Stockholm kl.18.00 Södermalms torg. Arr: 8-marskommitten

Malmö: kl 17.00 Gustav Adlofs torg, Arr: S, V, LO mfl.

Göteborg kl.17.30Gustav Adolfs torg Arr: 8 marskommitten

Luleå: kl 16.00 Smedjan. Arr: Elevkampanjen.


Rektor tror på bön mot homosexualitet!

2013/01/18

Kristna skolan Oasen är Sundsvalls äldsta friskola som startades redan 1990. Den senaste veckans debatt startade efter att en före detta elev och en tidigare anställd kommit med kritik. De berättade om att skolan tvingade elever att se en o­täck och skrämmande abortfilm och att rektorn talat om att homosexualitet gick att ”bota” med förbön.

Till Sundsvalls Tidning och SVT erkänner rektorn Karl-Erik Lundin att han tror på bön mot homosexualitet samt att det är möjligt att han har talat om det på skolan.
”Men det finns absolut ingen uttalad åsikt om att elever som är homosexuella inte är välkomna på vår skola. Men min erfarenhet är att det går att ändra om man upplever det som ett problem. Jag tror på förbönens kraft och har själv sett människor resa sig ur rullstolen”, säger han i Sundsvalls Tidning.
Rektorn bekräftar också att de tidigare har rivit ut sidor ur läroböckerna om sex och samlevnad.
Orsaken skulle varit att ge eleverna studiero då de annars var så nyfik­na av dessa sidor. Att riva ut vissa sidor men skrämmas för aborter ger intryck av att det inte handlade om neutral undervisning utan en del i att moralisera över abort, men samtidigt dölja andra delar av sex- och samlevnadsundervisningen. Läs hela inlägget här »


Sundsvalls Pride

2012/08/13

I lördags genomfördes pridetåget i Sundsvall. Våra medlemmar upplevde att det var större och livligare än tidigare år. Denna gång krockade Sundsvall Pride med RS sommarläger i vilket gjorde att vårt deltagande blev lite mindre. Bilden är från vår del i tåget.


För en kämpande hbt-rörelse!

2012/08/09

Nyligen har  Stockholms femtonde Pridefestival avslutats. En vecka som de flesta hbt-personer förknippar med fest,
glädje och gemenskap. Helgen som kommer är det Sundsvall Pride. Vi uppmanar alla att delta i Prideparaden på lördagen samt övriga aktiviteter. Nedan är en artikel RS medlemmen Sanna Tefke skrivit om hbt-frågor inför prideveckan.

Att Pride firas till minne av upproret i Stonewall, New York 1969 då hbt-personer efter alltför lång tid av trakasserier och razzior till slut fick nog och slog tillbaka mot polisen är det allt för få som vet om eller minns.

Det är också den här veckan som hbt-frågorna får absolut mest utrymme i media. År efter år har åsikten om att hbt-rörelsen spelat ut sin
roll intensifierats. Det hävdas att vi uppnått jämlikhet och att man som hbt-person i Sverige har samma rättigheter som heterosexuella. Undantaget som man tvingats ge efter för är situationen för transpersoner som äntligen uppmärksammats och som Sverige och regeringen fått mycket kritik för även internationellt. Och visst stämmer det i mångt och mycket att hbt-personer, om vi då bortser från transpersoner, på pappret har i stort sett samma rättigheter som heterosexuella, men tyvärr kan inte kampen stanna där. Läs hela inlägget här »