Protest- och kamphelg i Västernorrland

2019/10/08

I lördags samlades mycket folk i Ånge och Sollefteå i protester mot hotade jobb och fortsatt kamp för sjukhuset och BB.

Manifestationen i Ånge samlade 500 demonstranter som protesterade mot Norrskogs chockbesked att lägga ned sågverket i Östavall till sommaren.  Sågen har en 70 årig historia, 80 erkänt yrkesskickliga arbetare, är maskinellt välrustad och gick med 30 miljoner kronor i vinst förra året. Men företagsekonomiska kalkyler kring råvarutillgång och lågkonjunktur har gjort att hänsyn till vinstmaximering och utdelning till ägarna gått före jobben och de flyttar produktionen till Hissmofors i Jämtland.

Läs hela inlägget här »


Alla måste ha rätt till förlossningsvård

2019/09/01

av Louise Strömbäck

När BB i Sollefteå stängdes i januari 2017 blev det så stora protester att politikerna tvingades införa det som kallas Barnmorska hela vägen – att trots förlossning på annan ort ska man ha rätt att ha samma barnmorska både under graviditet, förlossning och eftervård. Detta har kommunen inte klarat av att hålla och projektet läggs nu ner helt.

Beslutet att stänga BB på Sollefteå sjukhus för att spara in pengar väckte en enorm ilska bland befolkningen och samma kväll som beslutet kom startades en ockupation av sjukhusfoajén. Ockupanterna har varit oförtröttliga och ockupationen fortsätter än idag, två och ett halvt år senare.
När det inte längre finns en förlossningsavdelning i Sollefteå tvingas kvinnor som ska föda barn resa ända till Sundsvall eller Örnsköldsvik, en resa som tar över en och en halv timme med bil. Detta har inneburit svårigheter för gravida kvinnor; vissa har till exempel behövt föda barn i bilen på vägen. ABF i Sollefteå gick så långt att de startade en kurs i hur man bäst föder barn i en bil.
På grund av de stora protesterna som det politiska beslutet ledde till tvingades beslutsfattarna införa en kompromiss – att gravida kvinnor ska ha rätt till samma barnmorska under hela graviditeten, vid förlossningen och under eftervården.

Läs hela inlägget här »


Inlandsupproret manifesterar 18 maj

2019/05/16

Mot utarmning och nedmontering av landsbygden rustar Inlandsupproret till strid (Foto: Wikimedia Commons / Johannes Jansson).

Sverige är ett till ytan stort land. Större delen av landet utgörs av landsbygd. Det märks inte i det offentliga samtalet. Det domineras i huvudsak av problem i våra storstäder, som exempelvis dödsskjutningar. Däremellan lite diskussion om höghastighetståg mellan storstäderna.

Läs hela inlägget här »


Hela Sverige växer inte

2019/04/18

Regeringen pratar om att ”Hela Sverige ska växa”, men politiken går i motsatt riktning (foto: Johannes Jansson / Wikimedia Commons).

Den nya regeringen har trappat upp språkbruket när det gäller regionalpolitiken. Den välanvända parollen ”Hela Sverige ska leva” har bytts ut mot det mer ambitiösa ”Hela Sverige ska växa”. Sällan har ett politiskt slagord klingat så ihåligt redan efter några månader. Läs hela inlägget här »


Inlandsuppror mot de växande klyftorna

2019/03/19

Foto: Volgsjön i Vilhelmina. Wikimedia Commons / Aran Johnson

”Inlandsupproret”. Under det namnet har en facebookgrupp bildats som
nu riktar in siktet på att genomföra protestaktioner mot de regionala
klyftorna i landet redan i maj.

Läs hela inlägget här »


Nej till gruvbrytning i Oviken!

2019/03/15

Jämtlands vattenförsörjning hotas om gruvplanerna blir verklighet(foto:Aura Energy).

”Region Jämtland Härjedalen säger nej till gruvbrytning i Oviken”. Så löd en rubrik över hela första sidan på Länstidningen den 7 mars. Varför säger en avfolkningsregion som Jämtland nej till gruvbrytning som enligt ett av två inblandade företag skulle kunna medföra så mycket som 1 500 arbetstillfällen?

Det finns flera anledningar till varför. Det som planeras är brytning av vanadin. Det företag som kommit längst i sin planering är kanadensiska EU Energy Corp. De förbereder en ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten och har utlovat cirka 40 arbetstillfällen i omkring 15 år.

Läs hela inlägget här »


Sollefteås ”Gula Västar” – BB-ockupationen 2 år

2019/02/06

Bilden ovan från ett tidigare besök

Stolt och envis kampstämning á la franska gula västarna utmärkte dagen när BB-ockupanterna i Sollefteå förra veckan firade 2 årsjubileum. Gula västar har ockupanterna haft sedan starten och budskapet stod fast:
– Vi ger oss aldrig!
– Vi sitter kvar så länge det behövs!
Barbro Mikaelsson, sekreterare i Föreningen Sollefteå ockupation 2018, till Tidningen Ångermanland (TÅ).

Under onsdagskvällen manifesterades viljan och kampen för ett BB och akutsjukhus i Sollefteå med talare, sång och musik.

Läs hela inlägget här »


Marknaden sår split mellan stad och land

2018/04/01

Författaren till boken Stockholm, städerna och resten, Arne Müller, gästade Torvalla brunn i Östersund den 21 mars. Cirka 40 personer (fullsatt sal) hade sökt sig dit, varav en del hade rest över fem mil för att komma dit.

Arne började med några frågor angående den växande klyftan mellan storstäder och landsbygd som han sedan försökte svara på. Vad driver utvecklingen? Är det en naturlag? Går den att påverka?

Statistiska centralbyrån (SCB) har beräknat att av Sveriges befolkningstillväxt fram till 2040 kommer 50 procent att gå till Stockholmsområdet, 37 procent till övriga storstadsområden och endast 13 procent till övriga landet. Om den trenden tillåts fortsätta hamnar Sverige i ett kritiskt läge.

Läs hela inlägget här »


Storregionsplaner skrotade

2016/11/30

imagescms-image-000004983

Av Sigbritt Herbert

Regionindelningsreformen är död. Det började med att Jämtland lyftes ur. Sedan beslöts det om att slopa resten av Stornorrland innan hela regionindelningen lades ner den 24 november.
Läs hela inlägget här »