Skolstrejker mot utvisningar!

2017/11/23

På flera orter planeras skolstrejker mot utvisningarna till afghanistan. Vi hoppss det kan spridas till landsomfattande protester. Datumet är satt till den 12 december kl.  12.

Reportage från våra utsända i Sthlm:

Mitt i Centralstationen i Stockholm har människor samlats till en sittdemonstration mot utvisningarna till Afghanistan. Demonstrationen är anordnad av Ung i Sverige. De sitter med bilder på hjärtan och framför sig har de en banderoll med texten ”Låt oss Leva”.

Läs hela inlägget här »

Annonser

Stoppa sparpaketet på skolan i Sundsvall!

2015/10/06

På barn- och utbildningsnämndens möte i förra veckan beslutade den politiska majoriteten i Sundvall om en rad besparingar. Enligt prognoserna för året blir underskottet 14,9 miljoner kronor för nämnden. Nu har beslut fattats om att spara totalt 15 miljoner kronor på skolan i Sundsvall.

Det kommer att införas inköpsstopp, anställningsstopp och vikariestopp direkt. Politikerna talar om att de ska hitta långsiktiga lösningar för att minska på behovet av timvikarier. Oklart vad.

Beskedet om köpstopp, anställningsstopp och vikariestopp tas emot som ett öppet hån mot all personal i skolan. Det pratas om ”Bästa skolan år 2021”, då skolpolitikerna under sommaren har turats om att skriva insändare om alla saker de vill med skolan i Sundsvall.

Parallellt med att alla rektorer genomför medarbetarsamtal kring den höga arbetsbelastningen kommer dessa nedskärningar, som ställföreträdande chefen på Barn- och utbildningskontoret förstår konsekvenserna av. Vi inom barn- och utbildningsyrket har den högsta sjukfrånvaron av alla yrkesgrupper och hur möts det av politikerna? Jo, genom att säga nej till vikarier, utbildningsmaterial och att säga att vi kostar för mycket.  Läs hela inlägget här »


Välfärdens plundrare fortsätter att betala noll i skatt!

2013/10/09

Ett paradis för skattesmitare: Välfärdens plundrare fortsätter att betala noll i skatt

(Artikel av Per Olsson från RS tidning Offensiv).

När Alliansregeringen sänkte bolagsskatten i fjol menade finansminister Anders Borg att regeringen samtidigt hade stoppat bolagens skattesmitning med hjälp av så kallade räntesnurror. Men det påståendet, liksom många andra som regeringen och finansministern levererat genom åren, hade liten sanningshalt.

Räntesnurror kan beskrivas som dyra lån från andra bolag inom samma koncern vars högräntekostnader sedan används som skatteavdrag. Inte minst de redan från början högt belånade riskkapitalbolagen inom ­skola, vård och omsorg har satt användandet av räntesnurror i system. Det har i sin tur gjort det möjligt för de privata välfärdsjättarna att knappt betala en enda krona i skatt samtidigt som de har gjort miljardvinster.

Enligt Skattverket var det för drygt ett år sedan nära 2 miljarder kronor per år som de riskkapitalägda ­bolagen inom välfärden undanhöll staten genom höga internräntor för att skapa skatteavdrag. Läs hela inlägget här »


Insändare: Stoppa plundringen av vår välfärd!

2013/09/24

Vart tar skattepengarna vägen? Medan vården omsorgen och skolan år efter år går på knäna i brist på resurser har Sverige blivit ett land där privata koncerner gör rekordvinster med skattepengar. Ett land där vård av äldre och sjuka liksom skolundervisningen för våra barn överlåts till riskkapitalister. Inget annat land tillåter vinstdrivande bolag med säte i skatteparadis att driva skolor för skattepengar. Läs hela inlägget här »


”Mittuniversitetet måste bli kvar i Härnösand”

2013/02/19

2 500 i protest mot nedskärningar och universitetsflytt

I början av förra veckan meddelade Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm att han föreslår universitetsstyrelsen att lägga ned Mittuniversitetet i Härnösand och koncentrera lärosätet till Sundsvall och Östersund. Härnösand attraherar inte studenterna, enligt rektor Söderholm.
Men det tog hus i helsike i Härnösand när förslaget blev känt. Sedan 1990 har staden med 24 000 invånare förlorat 1 500 jobb till Sundsvall. Nu hotas ytterligare 190 jobb, med följdeffekter cirka 400.  Stubinen blev därför kort. I lördags (den 9 februari) hade Härnösands kommun kallat till en tvärpolitisk manifestation på Sambi­blioteket. 2 500 kom för att protestera mot nedläggningsförslaget! Kommu­nalråd, oppositionsråd, förre statsministern Thorbjörn Fälldin och personal från Mittuniversitetet argumenterade till Campus Härnösands försvar. En nedläggning skulle få en förödande regionalpolitisk effekt i den redan drabbade lärostaden. På 25 år har Härnösand förlorat 3 500 arbets­tillfällen. Även förre statsministern Göran Persson sågar nedläggningsförslaget som är en följd av regeringen Reinfeldts bantade utbildningsbudget. Läs hela inlägget här »


Fortsatt försämrad arbetsmiljö för lärarna

2013/01/22
Lärarnas Riksförbund (LR) publicerade nyligen en enkät om arbetsmiljön i Sundsvall. Det var medlemmar både inom grundskolan och gymnasiet som svarat på arbetsmiljöenkäten.

Resultatet visar på en fortsatt försämring av arbetsmiljön för lärarna. Hela 89 procent anser att arbetsbelastningen har ökat senaste året. 81 procent av lärarna säger sig inte hinna med sina arbetsuppgifter på arbetstid. 52 procent att de undervisar större grupper av elever nu jämfört med för två år sedan. Antalet lektioner per vecka har ökat för 38 procent av lärarna.

– Vi lärare har ett statligt uppdrag, men sen lägger kommunen på allt från ”nolltolerans mot våld, hot, kränkande behandling”, till otaliga projekt som till exempel ”Värdskap”, som handlar om ett slags kundbemötande-tänk. Vi har ny läroplan, ny skollag, nytt betygssystem och ett stort fokus på hur vi ska dokumentera, ”bevisa” vad barnen kan, inte kan, vad vi gjort och kanske inte gjort! Till detta läggs årliga nedskärningar, omorganisationer, krav på budget i balans trots ökat antal elever i behov av särskilt stöd. Vi ska och vill bemöta alla barn och föräldrar på bästa sätt men upplever obefintligt stöd från de styrande i kommunen. Vi har kämpat , via LR, för att få kommunen att ta fram hållbara riktlinjer och handlingsplaner för hot/våld mot personal, men det är som att prata till en vägg. Under mer informella sammanhang får vi höra saker som att ”det är nåt man får räkna med, typ som poliserna” eller ”passar det inte kan man väl byta jobb”. Min lista kan göras lång, alltför lång, säger Therese Lindberg, lokalombud för LR och medlem i RS.


Rektor tror på bön mot homosexualitet!

2013/01/18

Kristna skolan Oasen är Sundsvalls äldsta friskola som startades redan 1990. Den senaste veckans debatt startade efter att en före detta elev och en tidigare anställd kommit med kritik. De berättade om att skolan tvingade elever att se en o­täck och skrämmande abortfilm och att rektorn talat om att homosexualitet gick att ”bota” med förbön.

Till Sundsvalls Tidning och SVT erkänner rektorn Karl-Erik Lundin att han tror på bön mot homosexualitet samt att det är möjligt att han har talat om det på skolan.
”Men det finns absolut ingen uttalad åsikt om att elever som är homosexuella inte är välkomna på vår skola. Men min erfarenhet är att det går att ändra om man upplever det som ett problem. Jag tror på förbönens kraft och har själv sett människor resa sig ur rullstolen”, säger han i Sundsvalls Tidning.
Rektorn bekräftar också att de tidigare har rivit ut sidor ur läroböckerna om sex och samlevnad.
Orsaken skulle varit att ge eleverna studiero då de annars var så nyfik­na av dessa sidor. Att riva ut vissa sidor men skrämmas för aborter ger intryck av att det inte handlade om neutral undervisning utan en del i att moralisera över abort, men samtidigt dölja andra delar av sex- och samlevnadsundervisningen. Läs hela inlägget här »