Engelska skolan plundrar Östersund – stoppa privatiseringarna!

2020/06/06

Följetongen Östersunds skolpolitik fortsätter. Efter rektorernas öppna brev till skolpolitikerna (se förra numret av Offensiv) gick både Joel Nordqvist (M), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, och kommunalrådet Bosse Svensson (C) ut och kritiserade rektorerna för att de inte tog upp kritiken internt utan öppet kritiserade kommunledningen.
De båda politikerna har kritiserats av tryckfrihetsexperter för uttalandet. Yttrandefrihet är till även för kritiska rektorer.
Tidningarna rapporterar om något som liknar inbördeskrig i Barn- och utbildningsnämnden. Förra veckan rapporterades att Joel Nordqvist lämnar posten som ordförande. Han flyttas sidledes till att bli gruppledare för Moderaterna.

Läs hela inlägget här »


Stoppa skolslakten i Sundsvall

2020/04/30

Styrande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet fortsätter slakten av skolan i Sundsvall • Nu behövs protester!

av Per Johansson // Artikel i Offensiv

I Sundsvall fortsätter skolan att vara i fokus för nedskärningar. Offensiv har tidigare skrivit om att det har tagits beslut om nedläggningar av bland annat byskolor, som planeras vara genomförda vid höstens skolstart.

Läs hela inlägget här »

Skolnedskärningarna måste få ett slut

2019/11/18

Bild ovan från Lärarupprorets demonstration i Stockholm. Foto: Sebastian Olsson

Tidningen Skolvärlden, som ges ut av Lärarnas riksförbund (LR), presenterade nyligen en enkätundersökning bland sina fackligt aktiva i kommunerna runt om i landet. En majoritet av kommunerna i landet lever enligt ombuden i denna undersökning inte upp till skollagens krav. I 78 procent av kommunerna sker det neddragningar under detta år. Dessutom planerar 7 av 10 kommuner ytterligare nedskärningar nästa år, enligt samma undersökning.

Här i Sundsvall planeras stora neddragningar i skolan. Kommunledningen säger att de behöver spara 300 mil joner kronor till 2022. För skola och utbildning är sparbetinget 30 miljoner kronor per år enligt skoldirektören Urban Åström.
I planerna ligger till exempel nedläggning eller flyttning av fem skolor, bland dem ett par mindre byskolor. Men det kommer även att innebära andra ändringar av skolstrukturen i kommunen.

Läs hela inlägget här »


– Ta förskolan på allvar!

2018/05/28

I lördags höll förskolepersonal demonstrationer över hela landet. Sundsvall var inget undantag! Förskoleupproret förtjänar ett massivt stöd! Helt rätt att gå ut i protester inför årets valrörelse. Denna kamp handlar om en av välfärdens viktigaste områden.

Trots att tusentals förskollärare och barnskötare demonstrerade över hela landet i lördags var det på många håll tyst i media, eller bara liten kort notis. Orsaken är att etablissemanget räds en kamprörelse nu när de hoppas få en lugn valrörelse utan att konfronteras med verkligheten.

Här i Sundsvall var vi flera hundra demonstranter som i gassande sol tågade från Hedbergska gymnasiet och genom centrala Sundsvall. Sophia Skoog höll igång oss med talkörer som: – vi tar strid, för barnens framtid! Med flera.

Bild ovan: Sophia Skoog

När vi passerade storgatan fick vi konkurrens om ljudutrymmet med brummande motorcyklar som hade sin årliga uppvisning. De flesta MC-åkarna såg dock ut att vinka ett stöd till vår sak.

Vi samlades på en basketplan alldeles vid centrum. Där hälsades vi välkomna och fick höra att Förskoleupproret startats redan 2013, vilket jag inte visste.

Bild ovan: vid samlingen på basketplanen

Victoria Vallin från lärarförbundet berättade om hur häftigt jobb de egentligen har. De får se glada nyfikna barn som vill lära sig saker. Tyvärr hinns det allt oftare inte med att ge barnen det som behövs.

-Arbetsmiljön beror på många saker, men barngruppernas storlek är viktig.

-Ta förskolan på allvar! Lyssna på oss som jobbar!

Erika Hallström mfl. läste upp berättelser som skickats in. Det var från personal men även chefer som pressas att hålla budget mm. Flera berättelser kom från personal som nu var sjukskrivna, eller bytt jobb pga arbetsmiljön.

Nadja Olander från lärarförbundet i sundsvall berättade att andelen outbildad personal ökat. Sjukskrivningarna har ökat. 11,4 procent av personalen är långtidssjukskrivna.

Från kommunal talade Jasmin Boo som själv jobbar på midälva förskola. Hon tog bland annat upp kravet på att få fler personal på trygga tillsvidareanställningar.

Bild ovan: Jasmin Boo

Demonstrationen och mötet på basketplanen var mycket bra. Det märktes att det var kämpande personal ”från golvet” på Sundsvalls förskolor som arrangerade. Deltagarna var i huvudsak anställda vid förskolan samt en hel del föräldrar som ville visa sitt stöd.

De landsomfattande protesterna i lördags fick som många påpekat i debatten efteråt inte så stort mediagenomslag på olika orter. Orsaken till det är inte någon dålig ”mediestrategi” från arrangörerna utan det är utan tvekan en strategi från många medier. Dagens media är såklart politiskt styrd och de vet att dessa massiva demonstrationer kommer ge inspiration till fortsatt kamp. Det sista som det politiska etablissemanget önskar är en tuff kamp mitt under valrörelsen. Styrande politiker vill ha lugn och ro och kunna komma med tomma löften om att de satsar på ”vård och omsorg” som de alltid kommer undan med. Därför behöver upproret gå vidare och planera fortsatt kamp efter sommaren när valet börjar närma sig.

Per Johansson, förälder som haft sina barn på Vretens förskola i Sundsvall.


Skolstrejker mot utvisningar!

2017/11/23

På flera orter planeras skolstrejker mot utvisningarna till afghanistan. Vi hoppss det kan spridas till landsomfattande protester. Datumet är satt till den 12 december kl.  12.

Reportage från våra utsända i Sthlm:

Mitt i Centralstationen i Stockholm har människor samlats till en sittdemonstration mot utvisningarna till Afghanistan. Demonstrationen är anordnad av Ung i Sverige. De sitter med bilder på hjärtan och framför sig har de en banderoll med texten ”Låt oss Leva”.

Läs hela inlägget här »


Stoppa sparpaketet på skolan i Sundsvall!

2015/10/06

På barn- och utbildningsnämndens möte i förra veckan beslutade den politiska majoriteten i Sundvall om en rad besparingar. Enligt prognoserna för året blir underskottet 14,9 miljoner kronor för nämnden. Nu har beslut fattats om att spara totalt 15 miljoner kronor på skolan i Sundsvall.

Det kommer att införas inköpsstopp, anställningsstopp och vikariestopp direkt. Politikerna talar om att de ska hitta långsiktiga lösningar för att minska på behovet av timvikarier. Oklart vad.

Beskedet om köpstopp, anställningsstopp och vikariestopp tas emot som ett öppet hån mot all personal i skolan. Det pratas om ”Bästa skolan år 2021”, då skolpolitikerna under sommaren har turats om att skriva insändare om alla saker de vill med skolan i Sundsvall.

Parallellt med att alla rektorer genomför medarbetarsamtal kring den höga arbetsbelastningen kommer dessa nedskärningar, som ställföreträdande chefen på Barn- och utbildningskontoret förstår konsekvenserna av. Vi inom barn- och utbildningsyrket har den högsta sjukfrånvaron av alla yrkesgrupper och hur möts det av politikerna? Jo, genom att säga nej till vikarier, utbildningsmaterial och att säga att vi kostar för mycket.  Läs hela inlägget här »


Välfärdens plundrare fortsätter att betala noll i skatt!

2013/10/09

Ett paradis för skattesmitare: Välfärdens plundrare fortsätter att betala noll i skatt

(Artikel av Per Olsson från RS tidning Offensiv).

När Alliansregeringen sänkte bolagsskatten i fjol menade finansminister Anders Borg att regeringen samtidigt hade stoppat bolagens skattesmitning med hjälp av så kallade räntesnurror. Men det påståendet, liksom många andra som regeringen och finansministern levererat genom åren, hade liten sanningshalt.

Räntesnurror kan beskrivas som dyra lån från andra bolag inom samma koncern vars högräntekostnader sedan används som skatteavdrag. Inte minst de redan från början högt belånade riskkapitalbolagen inom ­skola, vård och omsorg har satt användandet av räntesnurror i system. Det har i sin tur gjort det möjligt för de privata välfärdsjättarna att knappt betala en enda krona i skatt samtidigt som de har gjort miljardvinster.

Enligt Skattverket var det för drygt ett år sedan nära 2 miljarder kronor per år som de riskkapitalägda ­bolagen inom välfärden undanhöll staten genom höga internräntor för att skapa skatteavdrag. Läs hela inlägget här »


Insändare: Stoppa plundringen av vår välfärd!

2013/09/24

Vart tar skattepengarna vägen? Medan vården omsorgen och skolan år efter år går på knäna i brist på resurser har Sverige blivit ett land där privata koncerner gör rekordvinster med skattepengar. Ett land där vård av äldre och sjuka liksom skolundervisningen för våra barn överlåts till riskkapitalister. Inget annat land tillåter vinstdrivande bolag med säte i skatteparadis att driva skolor för skattepengar. Läs hela inlägget här »


”Mittuniversitetet måste bli kvar i Härnösand”

2013/02/19

2 500 i protest mot nedskärningar och universitetsflytt

I början av förra veckan meddelade Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm att han föreslår universitetsstyrelsen att lägga ned Mittuniversitetet i Härnösand och koncentrera lärosätet till Sundsvall och Östersund. Härnösand attraherar inte studenterna, enligt rektor Söderholm.
Men det tog hus i helsike i Härnösand när förslaget blev känt. Sedan 1990 har staden med 24 000 invånare förlorat 1 500 jobb till Sundsvall. Nu hotas ytterligare 190 jobb, med följdeffekter cirka 400.  Stubinen blev därför kort. I lördags (den 9 februari) hade Härnösands kommun kallat till en tvärpolitisk manifestation på Sambi­blioteket. 2 500 kom för att protestera mot nedläggningsförslaget! Kommu­nalråd, oppositionsråd, förre statsministern Thorbjörn Fälldin och personal från Mittuniversitetet argumenterade till Campus Härnösands försvar. En nedläggning skulle få en förödande regionalpolitisk effekt i den redan drabbade lärostaden. På 25 år har Härnösand förlorat 3 500 arbets­tillfällen. Även förre statsministern Göran Persson sågar nedläggningsförslaget som är en följd av regeringen Reinfeldts bantade utbildningsbudget. Läs hela inlägget här »


Fortsatt försämrad arbetsmiljö för lärarna

2013/01/22
Lärarnas Riksförbund (LR) publicerade nyligen en enkät om arbetsmiljön i Sundsvall. Det var medlemmar både inom grundskolan och gymnasiet som svarat på arbetsmiljöenkäten.

Resultatet visar på en fortsatt försämring av arbetsmiljön för lärarna. Hela 89 procent anser att arbetsbelastningen har ökat senaste året. 81 procent av lärarna säger sig inte hinna med sina arbetsuppgifter på arbetstid. 52 procent att de undervisar större grupper av elever nu jämfört med för två år sedan. Antalet lektioner per vecka har ökat för 38 procent av lärarna.

– Vi lärare har ett statligt uppdrag, men sen lägger kommunen på allt från ”nolltolerans mot våld, hot, kränkande behandling”, till otaliga projekt som till exempel ”Värdskap”, som handlar om ett slags kundbemötande-tänk. Vi har ny läroplan, ny skollag, nytt betygssystem och ett stort fokus på hur vi ska dokumentera, ”bevisa” vad barnen kan, inte kan, vad vi gjort och kanske inte gjort! Till detta läggs årliga nedskärningar, omorganisationer, krav på budget i balans trots ökat antal elever i behov av särskilt stöd. Vi ska och vill bemöta alla barn och föräldrar på bästa sätt men upplever obefintligt stöd från de styrande i kommunen. Vi har kämpat , via LR, för att få kommunen att ta fram hållbara riktlinjer och handlingsplaner för hot/våld mot personal, men det är som att prata till en vägg. Under mer informella sammanhang får vi höra saker som att ”det är nåt man får räkna med, typ som poliserna” eller ”passar det inte kan man väl byta jobb”. Min lista kan göras lång, alltför lång, säger Therese Lindberg, lokalombud för LR och medlem i RS.