BB-ockupationen 1 år – hur kan vårdkampen vinnas?

2018/01/31

Tisdag den 30 januari (samma dag som tidningen Offensiv går till tryck) ”firar” BB-ockupationen i Sollefteå 1 år. Sjukhusentrén, platsen för dagar, kvällar och nätter av kamp, fylls då med tal och kampsång från bland andra Stefan Sundström, Förlossningspoddens Emma Philipsson och Gun Dufvenberg, en av de som ockuperat flest pass under det gångna året.

För ett år sedan stod valet mellan att ge upp eller att trappa upp kampen för BB och Sollefteå sjukhus status som akutsjukhus. På sitt oktobermöte 2016 hade landstingsfullmäktige tagit beslut om att lägga ned BB på Sollefteå sjukhus från och med den 1 februari 2017. Dagen efter beslutet tändes 5 300 ljus i Stadsparken: Ett ljus för varje barn som hade fötts i Sollefteå under 2000-talet. Ljusmanifestationen spred sig till alla större orter i Ådalen, men också till andra städer som Örnsköldsvik, Sundsvall, Östersund, Dorotea och Varberg.

På ett halvår hade landstinget fattat beslut om att lägga ned både Akutortopedin och BB på Sollefteå sjukhus. Akutkirurgin på samma sjukhus hade legat i malpåse under sommaren och stängdes under våren 2017 för gott.

Besluten klubbades mot massiva protester i Ådalen där en stor del av befolkningen deltog. Folk hade under valrörelsen 2014 hört att Socialdemokraterna stod för att det skulle finnas tre akutsjukhus i länet och många hade därför gett partiet sin röst. När så förtroendet omedelbart sveks av såväl den nya rödgröna landstingsledningen som allianspartierna vällde en folklig vrede fram.

När sedan nedskärningsbesluten i stort sett ensidigt och till synes oåterkalleligt handlade om att avlöva Sollefteå sjukhus växte frågan om nya kampmetoder. Jättedemonstrationerna i Övik, Kramfors och Härnösand som samlade tiotusentals hade inte stoppat eller rivit upp besluten, men var en styrkedemonstration som hade gett hopp och satt hela bygden på stridsfot till försvar av sjukhuset.

Dagarna innan stängningen av BB samlades ett tjugotal av de som hade deltagit i kampen för ett möte på Sagabiografen i Sollefteå. Frågan om vad man kan göra ledde fram till svaret ”Vi måste ockupera”. Kvällen före nedläggningen kallades alla som ville kämpa för BB upp till sjukhusparkeringen. Fler Sollefteåbor än väntat hörsammade kallelsen och strax före klockan 20:00 då entrédörrarna till sjukhuset skulle låsas gick en kärngrupp från manifestationen in och startade ockupationen i sjukhusets foajé. De hade bestämt sig för att ta de första dagarna och nätterna och successivt strukturera upp ockupationen.

Samtidigt appellerade de till alla som stödde kampen för BB och akutsjukhuset att alla behövdes och bad dem komma och delta i ockupationen. En vecka senare beskrev ockupationen den breda tillströmningen av folk och stöd i form av mat och utrustning som en folkrörelse. Idag har ockupationen en väloljad organisation och god stämning. Det har Rättvisepartiet Socialisternas medlemmar från Medelpad och Jämtland blivit vittnen till alla gånger vi har deltagit i ockupationen.

BB-ockupationen gjorde från första början klart att det är en fredlig och partipolitiskt obunden aktion. Den handlade heller aldrig om att ta själva BB:s lokaler i besittning eller förhindra att den medicinska utrustningen fördes bort. Ockupationen av sjukhusfoajén är i så mening mer en utomparlamentarisk kamp som symboliserar att kampen inte är över och fortfarande kan vinnas.

De nätverk som har organiserat demonstrationer och opinionsbildning för BB och sjukhuset har varit Sollefteå framtidens akutsjukhus (SFA) och Ådalen reser sig (ÅRS). Organisationerna har idag tillsammans tusentals medlemmar. Kampanjen för BB har varit mycket innehållsrik och fantasifull med massor av inslag alltifrån kampanjbebi i Vasaloppet, stödkonserter, septemberdemonstration för ”Slut på rean – en annan vård är möjlig”, fackeltåg, kampsånger med tillhörande videor från både Stefan Sundström och Per Herrey, besök från partiledare från Vänsterpartiet och Centerpartiet, uppvaktning av sjukvårdsministern med mera.

Kampen har gett delsegrar i form av att regeringen har pressats till att skjuta till mer pengar till förlossningsvården i landet. Samtidigt är det inte tillräckligt och fortfarande har inte ett ord om att åter öppna BB hörts från landstingsledningen (idag regionledningen).

Stora förhoppningar till ett nytt möte med sjukvårdsministern har uttalats i media från några av de ledande BB-ockupanterna. Det är ett misstag att tro att Anita Strandhäll och regeringen idag skulle låta sig övertalas till att köra över sina partikamrater i regionledningen i Västernorrland. För att det ska ske krävs att BB-ockupationen fortsätter lita till stödet från sina gräsrötter. Det kan utvecklas och mobiliseras till en än starkare kamp för kraven i kommande valrörelse.

BB-ockupationens tidiga besked om att sitta kvar till valet eller till att BB åter öppnas sätter en tydlig och bra press bakom kraven på kandidaterna till regionfullmäktige. En endags lokal politisk varningsstrejk från fackföreningsrörelsen i Ådalen med krav om återöppning av BB skulle kunna vara ett nytt steg och upptrappning för att ordentligt öka trycket bakom kraven på de förtroendevalda i regionledningen.

BB-ockupationen har föredömligt satsat på att utvidga kampen genom att vara ett exempel, samt byggt stöd och gett stöd till annan vårdkamp i landet. Krav måste ställas på tillräckliga resurser från de som har det yttersta ansvaret för vården i landet, nämligen regeringen.

Därför behövs en landsomfattande politisk masskamp som kräver tillgång till de resurser som idag finns i fel fickor, men som nu akut behövs för en upprustning av vården. Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv menar att i en sådan kamp behöver socialistiska krav drivas på att pengarna tas där de finns, hos bankernas och storföretagens ackumulerade rekordvinster.

En lärdom är att det behövs hårda kampmetoder. Invånarna i Dorotea räddade sin vårdcentral efter en välorganiserad och uthållig treårig ockupation.

Tusentals ockupanter har i veckan tillsammans kämpat dygnet runt i ett år för sitt BB och akutsjukhus i Sollefteå. De är ett exempel för motstånd och kamp mot vårdnedskärningarna i landet just nu. Det är klart att det ska firas!

”Stämningen god hos ockupanterna”

Pensionerade tandläkaren Bertil Sundqvist i Sollefteå har sedan starten av ockupationen fört statistik över densamma. I dagsläget har över 2 400 personer vid ett eller flera tillfällen deltagit i ockupationen.

En som har ockuperat ett flertal gånger är Ingrid Lindgren i Sollefteå. Hon tror att hon har ockuperat 13 gånger, ungefär en gång i månaden. Jag bad henne berätta litet om stämningen i ockupationslägret och i staden:

– Hos ockupanterna är stämningen god. Man känner en beslutsamhet och en målmedvetenhet om att sjukhuset inte ska avvecklas.

Bilden: Ingrid Lindgren

Ingrid bävar litet inför valet. Hon är rädd att politikerna försöker övertrumfa varandra inför valet för att sedan ta tillbaka sina löften efter valet. Enligt henne är en av de stora drivkrafterna bakom ockupationen att folk känner sig lurade. Före valet 2014 lovade S att landstinget skulle ha tre akutsjukhus. Nu monterar de ned Sollefteå sjukhus, inte bara BB.

Hon påpekar att ockupanterna alltid visar en öppenhet gentemot de som besöker sjukhuset och även gentemot nya, oerfarna ockupanter. Inne i staden har ockupationen i stort sett hundraprocentigt stöd.

Ingrid känner inte igen sig i Uppdrag Gransknings bild av en hätsk stämning gentemot politiker. Det finns dock en ilska mot Stefan Löfven som aldrig har besökt ockupanterna, trots att det handlar om hans barndoms sjukhus. Folk tycker att han skulle ha visat att han uppskattar det folkliga initiativet att försöka rädda sjukhuset.

Hälsningen från Sollefteå är att kampviljan är fortsatt god och att man fortsätter åtminstone till efter valet. Sedan beror det på vad det nyvalda landstingsfullmäktige gör.

Facken måste bli kämpande organisationer!

Fackföreningarna som organiserar de vårdanställda behöver bli kamporganisationer och engagera sig mer i den politiska kampen mot nedskärningarna. Tänk bara vilket stöd facken skulle ha fått i Ångermanland om de engagerat sig i exempelvis BB-ockupationen!

I en artikel i tidningen Vårdfokus den 26 januari berättar Ewa Lodin, som är sjuksköterska på Sollefteå sjukhus och jobbar deltid åt Vårdförbundet, att de inte direkt har tagit ställning i frågan om nedläggningen, men att de har försökt bevaka medlemmarnas intressen. Till exempel försökte de se till att det görs risk- och konsekvensanalyser. Sådant är såklart viktigt, men hon berättar också att facket har fått kritik för att de inte gjort mera när det gäller neddragningarna.

Ansvaret för det ska inte bara läggas på ledningen, utan det krävs också att medlemmarna i till exempel Sollefteå när det gäller BB, och på andra håll verkligen engagerar sig och driver dessa krav. I flera fall är det såklart svåra frågor och en del, som exempelvis BB-frågan, skulle säkert orsaka en hel del interna debatter. Ändå skulle det vara något som skapar större intresse och engagemang för facket.

För att stopp på nedskärningarna och vända trenden i vården behövs en massiv kamp för mer resurser inte bara i Västernorrland, utan i hela landet. De fackföreningar som organiserar vårdanställda, som till exempel Vårdförbundet och Kommunal, behöver omvandlas till kamporganisationer!

Strejken är arbetarklassens tyngsta och skarpaste kampmetod. Hittills har fackföreningsrörelsen i Ådalen inte på allvar profilerat sig i kampen.

Med en endags politisk strejk i hela Ådalen för att rädda vården och stoppa nedskärningarna skulle kampanjen få en upptrappning som skulle kunna sätta maximal press på välfärdsslaktarna i landstingskansliet att göra halt och ett nytt ”omtag” som den här gången är värt namnet.

Gemensam kamp är nyckeln

På Sollefteå sjukhus liksom övriga sjukhus i länet hotas nu vårdplatserna även på grund av personalbrist. Bristen på till exempel sjuksköterskor gör att det blir svårt att hålla vårdplatser öppna. På Sollefteå sjukhus diskuteras just nu olika tillfälliga lösningar för att behålla vårdplatser trots personalbrist. Samtidigt finns då risk att både patientsäkerhet och arbetsmiljö hotas.

Problem att rekrytera personal finns över hela länet. Ska landstinget kunna få tillbaka erfaren personal krävs att de satsar på bättre löner, arbetsmiljö, bättre scheman och så vidare.

Under kampens gång har det varit tydligt att det finns stora motsättningar mellan Ångermanland och Medelpad. I de ångermanländska kommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå upplever man hur välfärden rustas ned och allt koncentreras till Sundsvall. I Sundsvall, vars sjukhus också har drabbats av neddragningar av personal i många omgångar, upplever man att verksamhet i Ångermanland hålls i gång till stora kostnader.

Sparkrav orsakar splittring och risken finns att man blir sig själv närmast. Men bara nedskärningspolitikerna vinner på detta. Vi behöver kämpa gemensamt över hela länet för en bra vård – vad som krävs är ett riksomfattande vårduppror.

Det finns resurser i samhället för en bra vård och välfärd i hela landet. Pengarna finns – men i fel fickor.

Vinstrika storföretag och banker pytsar ut nära 200 miljarder kronor till sina aktieägare i vår. Samma politiska partier som säger att vi måste skära ned på vården ger militären 26 miljarder kronor mer under perioden 2015-20. Slå uppåt – sparka inte nedåt.

Av Stefan Lundqvist, Sigbritt Herbert, Per Johansson

Annonser

Demokratipris till vårdkämparna i Sollefteå!

2017/12/22

I veckan öppnar den medlemsägda vårdcentralen VOON (Vård och omsorg i Norrland) i Sollefteå centrum. VOON lyckades få över hundra intresseanmälningar i ett län med uttalat stora rekryteringsproblem till vården som följts av astronomiska stafettkostnader för inhyrd personal.

De har kunnat rekrytera en personalgrupp på 28 personer bestående av läkare, distriktssköterskor, sjukgymnaster med flera yrkesgrupper.

Till invigningen kommer nu Ordfront för att dela ut sitt demokratipris. Årets pris går till Föreningen Sollefteå Framtidens akutsjukhus, Nätverket BB-ockupationen och det medlemsägda vårdföretaget VOON.

Bild: BB ockupanterna får demokratipris

Samtidigt fortsätter vårdneddragningar ute i länet och bilden av ett krisande landsting består. I november togs beslut om att lägga ned folktandvården i Fränsta. Detta trots en lokal protestkampanj med bland annat tusentals namn på protestlistor och möten där politiker ställdes till svars.

Orsaken till nedläggningen är enligt politikerna svårigheter med att rekrytera nya tandläkare samt att lokalerna har varit olämpliga. Fränstaborna säger att de inte kan se att landstinget ens har försökt rekrytera och kommer nu att få åka 5 mil till Ånge för närmaste tandvård.

På regionfullmäktige beslutades i höst om att lägga ned BUP-mottagningen (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Kramfors. I praktiken har den dock inte fungerat och varit stängd i flera år.

Vi har även kunnat läsa krisrubriker om akutkirurgins framtid i Ö-vik under hösten. Även här har det handlat om landstingets problem att bemanna verksamheten, i detta fall med specialistläkare. Lars Rocksén, vice ordförande i Ångermanlands läkarförening, har i Läkartidningen bland annat argumenterat för att det behövs ett mer närvarande ledarskap och en bättre personalpolitik.

I november avslog förvaltningsrätten den överklagan som Föreningen Sollefteå framtidens akutsjukhus hade gjort mot landstingets nedläggning av akutkirurgin i Sollefteå.

Svårigheterna att rekrytera personal är ett återkommande argument vid neddragningarna i länet. En del debattörer menar att rekryteringsproblemen medvetet används som ett argument för nedläggningar och för att centralisera verksamheten i länet. Det är svårt att säga hur mycket som kan ligga i det. Problemen att rekrytera till exempel sjuksköterskor är stora även i Sundsvall.

I dagarna presenterades också en prognos för primärvården. Enligt den går ekonomin 58 miljoner kronor minus, vilket är nästan en fördubbling mot förra året. Orsaken till underskottet är dyra kostnader för stafettpersonal. Landstinget pekar dock på att man under tredje kvartalet har kunnat minska hyrkostnaderna och vänt trenden.

Arbetet med att minska beroendet av dyr stafettpersonal inom landstinget pågår på flera håll. I december uppmärksammade Vårdförbundet att just kardiologen i länet har varit framgångsrik i detta. De har minskat stafetter på alla tre sjukhusen och i Sundsvall är de nu helt oberoende av dem.

I landstingsvalet nästa år görs hela länet till en valkrets. Alla partier utom Socialdemokraterna kör då med en lista. Vänsterpartiet beslutar hur de ska göra på sin valkonferens i januari. S satsar på 4 olika listor med mer lokala namn. Sossarna tar också bort de gamla ökända toppnamnen från sina listor. Moderaterna petar sitt före detta landstingsråd och toppnamn Per Wahlberg ned till valsedelns andraplats.


Vilka är ungdomarna som utvisas?

2017/12/07

Vilka är de ungdomar som hotas av att skickas till Afghanistan? Låt oss titta på en av de elever som jag fick på hösten 2015. Han är på många sätt typisk för dem alla. Låt oss kalla honom för Farhad.

För det första tillhör han, liksom de allra flesta, den sedan länge diskriminerade folkgruppen hazarer. Om man läser Niamatullah Ibrahimis bok The Hazaras and the Afghan state (2017) slås man av likheten mellan den officiella synen på judar i 1930-talets Tyskland och den officiella synen på hazarer i dagens Afghanistan. Enligt författaren har antalet attacker mot hazarer ökat på senare år, speciellt utanför hazarernas traditionella område. Kabul, dit ungdomarna skickas, hör inte dit.

Farhad föddes i Afghanistan, men föräldrarna flydde med sina tre små barn till Iran när Farhad var tre år. Han har alltså inga klara minnen från Afghanistan precis som många andra av flyktingungdomarna. Många av dem kom som mycket unga till Pakistan eller Iran. De kanske till och med är födda där av afghanska föräldrar.

Farhad säger att afghaner inte har några som helst rättigheter i Iran. De har ingen rätt till vare sig utbildning, arbete eller ens att skaffa mobiltelefon. Därför kan de ungdomar som är i Sverige inte hålla kontakt med sina familjer. I Iran kan de inte röra sig fritt. ”De ser på oss att vi är afghaner”, säger Farhad.

För att försörja sig måste de skaffa arbete, men det är de tyngsta arbetena till lägst lön. Även barnen tvingas arbeta för att bidra till familjeförsörjningen. När Farhad var nio år dog hans pappa. Då fick han börja arbeta för att hjälpa sin några år äldre bror att försörja familjen. Trots arbetsdagar på 6-8 timmar började han gå hem till en kvinna som lärde honom att läsa och skriva. Flera av ungdomarna har liknande bakgrund med både arbete och skolgång.

Så kom nästa tragedi då Farhads bror greps på gatan av polis utan ID-handlingar (som en afghansk flykting inte kan få) och sändes troligen till krigets Syrien för att slåss. Det är flera av ungdomarna som varit med om att familjemedlemmar har skickats iväg till Syrien.

Farhads mamma sa då till honom: ”Du är inte säker här. Du måste ge dig iväg.” Och så gav han sig iväg på en tre månader lång mardrömslik resa som slutade i Sverige i slutet av augusti 2015. Han var då 15 år.

Det är alltså drygt två år sedan han som många andra kom till Sverige. Vad har hänt under de dryga två år som de har varit i Sverige?

Farhad, som bara har fått några års undervisning i läsning och skrivning, tog sig an skolarbetet med full kraft. Han lärde sig snabbt svenska. Han kunde knappt räkna då, men räknar i dag gymnasiematte. Han har vant sig vid ett liv i lugn och ro. Som en av de andra pojkarna sa: ”Nu vet jag hur det är när det inte är krig.”

De här ungdomarna lever nu i fred, men fruktar att skickas till en krigsliknande situation. För Farhad och många fler, som likt honom inte har vuxit upp i Afghanistan, finns inget att komma ”tillbaka” till. Inte heller de flesta av dem som har flytt direkt från Afghanistan har något att ”komma tillbaka” till. Många tappade bort sina familjer under flykten. Få av dem kommer från Kabul dit de nu skickas.

Att leva två år eller mer i Sverige utan att veta vad som kommer att hända är psykisk tortyr som bara det borde utgöra skäl att få stanna.

Sigbritt Herbert


Red friday!

2017/11/24

Vi bemötte Black friday med lite röd politik  på fredagskvällen. Framför allt pratade vi om kampen för asylrätten och skolskolstrejkerna som planeras den 12 dec. Det är elever på gymnasieskolor i Luleå och Stockholm som tagit initiativet till skolstrejk och det sprider sig nu.


Förhoppningsvis kan något hända även i Sundsvall den 12:e. Till exempel var flera elever från västermalms gymnasium blev intresserade.


Det är verkligen viktigt att fortsätt protesterna nu. Asylkampen är såklart ett svar på de brutala attackerna på asylrätten. De nya asylreglerna som skulle vara temporära och ge sverige det ”andrum” som Löfven påstod var nödvändigt har istället blivit den nya standarden. Det har även uppmuntrat andra länder att försvåra för flyktingar.

En skostrejk skulle vara ett viktigt sätt att fortsätta kanpen. Kom ihåg den 12 december kl.12. Alltså 12-12-12!


Skolstrejker mot utvisningar!

2017/11/23

På flera orter planeras skolstrejker mot utvisningarna till afghanistan. Vi hoppss det kan spridas till landsomfattande protester. Datumet är satt till den 12 december kl.  12. 

Reportage från våra utsända i Sthlm:

Mitt i Centralstationen i Stockholm har människor samlats till en sittdemonstration mot utvisningarna till Afghanistan. Demonstrationen är anordnad av Ung i Sverige. De sitter med bilder på hjärtan och framför sig har de en banderoll med texten ”Låt oss Leva”. 

Efter demonstrationen träffar Offensiv Ylva Keisu och Klara Norlin, några av de ungdomar som tog initiativet till en landsomfattande skolstrejken den 12/12 klockan 12. De har deltagit i demonstrationen och även försökt att sprida information om skolstrejken till de som har demonstrerat.
Vilka är ni?
Ylva & Klara: Elever mot utvisningar och det är vi som anordnar strejken.
Varför ska ni strejka?
Ylva: Vi vill visa att skolungdomar står bakom Ung i Sveriges kamp. Vi tycker att den asylpolitik som finns idag är fel och omänsklig.
Klara: Vi ska strejka för att visa att vi bryr oss. Många har kompisar och familjemedlemmar som drabbas och vi vill inte förlora våra relationer.
Vad hoppas ni på?
Ylva: Vi hoppas på mycket uppmärksamhet, att de som inte är engagerade börjar inse att det här gäller dem också, exempelvis elevers föräldrar. Vi vill väcka opinion. Våra krav är: ”Stoppa utvisningarna till krig och förtryck” och ”Ersätt de tillfälliga uppehållstillstånden med permanenta”. De tillfälliga uppehållstillstånden skapar en osäkerhet som är helt outhärdlig.
Klara: De som bestämmer borde lyssna på ungdomar. Många unga afghaner har engagerat sig, men vi andra har ännu inte visat tydligt vart vi står och det borde politiker ta i beaktande. Vi har båda någon som bor hemma hos oss. Det påverkar vardagen, det berör hela ens vardagsliv. Man får en insikt i hur dåligt de mår när de hela tiden måste tänka ”Vad händer med mig nästa månad?” Att det kan vara så stor skillnad på rättigheter. Vi är lika gamla och bor i samma familj, men ändå är det så stor skillnad.
Vad kan man göra om man vill hjälpa till?
Ylva: Man kan gå med i vår facebookgrupp och kontakta oss (se info längst ner).
Klara: Man kan få flygblad, affischer och listor för namninsamling om man vill sprida strejken till sin skola och man kan också få stöd av oss.
Ylva: Kom på strejken! Strejka! Ta med alla dina vänner!
Klara: Tisdag den 12 december klockan 12.00!
Ylva & Klara: Vårt engagemang kommer inte att dö ut och vi vill väcka engagemang hos andra. Politikerna börjar backa nu, det är viktigt att vi folket visar att det behövs en förändring.


Fortsatt vårdkamp i Västernorrland!

2017/10/17

Ockupationen för en återöppning av BB i Sollefteå och för tre akutsjukhus i Västernorrland fortsätter. 
Välbesökta stödgalor, demonstrationen i Sundsvall för ”En annan vård är möjlig”, protestlistor med 20 200 namnunderskrifter och uppvaktning av nye socialförsäkringsministern Annica Strandhäll (S) är några av aktiviteterna som har hållit kampglöden levande.
Samtidigt rapporteras siffror i media som visar hur viktig och nödvändig vårdkampen är. 

Landstingsledningen argumenterar fortsatt för nödvändigheten av en fortsatt koncentration av sjukvården i länet då det blir allt svårare att rekrytera läkare till de mindre sjukhusen. De totala stafettkostnaderna för vårdpersonal för de sju första månaderna i år gick loss på 193,5 miljoner kronor – 50 miljoner kronor mer än under motsvarande period 2016. I Sundsvall har notan ökat med 27 procent, i Örnsköldsvik med 34 procent och i Sollefteå med 47 procent. Prognosen på den totala stafettkostnaden för 2017 ligger nu på hiskeliga 534 miljoner kronor. 
Svaret från vårdkampen i Ådalen och Örnsköldsvik är att svårigheterna att behålla och rekrytera läkare beror på att landstingets nedskärningar på sjukhusen skapar dystra framtidsperspektiv och att rekrytering tidigare inte har varit något stort problem. När akutsjukhuset i Örnsköldsvik under hösten fått rekryteringsproblem till akutkirurgin känns tongångarna från landstingsledningen hos många igen från hur avlövningen av Sollefteå sjukhus började. 
Misstankar växer om att landstingsledningen inte anstränger sig för att rekrytera i en strategi att lägga ned akutkirurgin även i Örnsköldsvik. Landstingsledningen har slagit ifrån sig dessa anklagelser.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisade i september att landstinget i Västernorrland fortsätter att ha de längsta väntetiderna i Sverige för operation. Vårdgarantin för operation inom 90 dagar uppfylldes inte för 47,3 procent av patienterna i juli.
Satsningen på länskliniker var dyr, inte förankrad bland vårdpersonalen, och har fått mycket kritik ända sedan de infördes. Personalen vill ha en lokal ledning och inte toppstyrning från Sundsvall. Nu ska systemet med länskliniker utvärderas. En ny regiondirektör, Hans Wiklund, har anställts.  

I en färsk opinionsundersökning från Sifo faller socialdemokraterna med hela 9,7 procentenheter i länet. Samtidigt förväntas Miljöpartiet i länet halvera sitt väljarstöd till 2,2 procent, vilket skulle leda till att dagens landstingsmajoritet, S+MP, spricker. En allvarlig varning är att Sverigedemokraterna (SD) på missnöjesvågen kan segla upp som länets näst största parti på över 20 procent, enligt Sifo­mätningen. Detta trots att de inte på något sätt deltagit i vårdkampen. 

Utöver SD är det bara Centern (5,9) och Vänsterpartiet (3,5) som går framåt i mätningen. Sofflocket, det lokala partiet Västra initiativet i samarbete med Sjukvårdspartiet, kan bli andra alternativ som tillsammans med Vänsterpartiet får ökat stöd i valet nästa år. Flera av de ledande landstingspolitikerna, däribland regionrådet Erik Lövgren (S), Hälso och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) och Miljöpartiets gruppledare Eva Andersson, har meddelat att de inte ställer upp för omval. Flera andra landstingspolitiker i alla partier har också meddelat att de hoppar av.
Samtidigt fortsätter den utomparlamentariska kampen. Sollefteå respektive Örnsköldsviks framtidens akutsjukhus är kamporganisationer med tusentals medlemmar som kräver:

• Ny ledningsorganisation – avveckla länsklinikerna.

• Tre fullvärdiga akutsjukhus.

• Inför sammanhållen vårdkedja i samverkan med kommuner som så önskar.

• Personalsatsningar för bättre arbetsmiljö.

• Utredning av central administration. Planera för tillitsbaserad styrning.

Den 20 december öppnar den ekonomiska föreningen VOON (Vård och omsorg i Norrland) en ny vårdcentral i Sollefteå. Den får namnet Vårdcentral Sollefteå Centrum och har vuxit fram ur vårdkampen. Ordförande för VOON är Stefan Kanerva med koppling till Kramfors arbetarkommun och nätverket Ådalen reser sig. Tio läkare, sex sjuksköterskor och ytterligare tolv personal inom olika vårdyrken har anställts.

– Vi har inte haft några som helst rekryteringsproblem, säger Bo Abrahamsson, chef för den nya vårdcentralen till Tidningen Ångermanland. 

Stefan Lundqvist


Enad front för att stoppa nazisterna 30 september!

2017/09/21

I söndags, den 17 september, marscherade drygt 50 nazister från NMR med sköldar och fanor längs hela Avenyn i centrala Göteborg. De kom från hela landet för en generalrepetition inför marschen den 30 september.

Polisen skickade i förväg ut en uppförandekod till NMR för hur de ska kunna agera utan att gripas den 30 september. Men att NMR i söndags oannonserat marscherade och medvetet bröt mot uppförandekoden, och polisen svarade med att ge dem fri lejd, bekräftade att vi inte kan förlita oss på polisen för att stoppa nazisterna. 

Nazisterna försöker återetablera sig i Göteborg, där de inte på många år har klarat av att ha aktiviteter på grund av motståndet från ett starkt antirasistiskt nätverk som höll antirasismen levande i staden och samlade till motdemonstrationer varje gång de dök upp.

Att NMR-aktivister i våras dömdes för tre bombdåd i just Göteborg understryker allvaret.

Dessa händelser sätter nytt ljus på behovet av att organisera motståndet här och nu, men också på att det behövs gemensamma diskussioner inom vänstern, folk- och arbetarrörelsen om vilken kraft och vilken typ av kamp som kan stoppa nazisterna idag och på sikt.


Bilden ovan: från antirasistisk demonstration i Göteborg 2013.Kampen mot rasism och nazism är en ständigt aktuell fråga och måste mötas av kamp och motstånd oavsett om det handlar om små våldsamma nazistgrupper som NMR den 30 september, sverigedemokratiska utspel eller den statliga rasismen mot flyktingar och migranter.

Rättvisepartiet Socialisterna har alltid pekat på att vad som kan stoppa nazisterna idag är stora välorganiserade massprotester, att antirasisternas styrka sitter i vårt stora antal och inte på om vi är bättre på att slåss. Samtidigt har vi klargjort att vi inte är pacifister, utan har rätt att försvara oss om vi angrips.

Samtidigt måste vi ta kamp mot nazismens grogrund: missnöjet med dagens samhällssystem, fattigdom, arbetslöshet, trångboddhet, nedskärningar, privatiseringar och otrygghet – för välfärd, trygghet och framtidstro.

Rasism och nazism är ett resultat av ett hårdnat politiskt klimat, där S, MP och högerpartierna tävlat med SD i politiska attacker mot flyktingar och migranter och på nytt har skapat en grogrund för nazisternas ökade självförtroende och återetablering.
År 2015 trycktes extremhögern tillbaka av den massiva solidaritet med flyktingar som spred sig med Refugees Welcome och 10 000-tals över hela landet samlades på gator och torg. Men regeringen valde sedan en annan väg, gränserna stängdes, hårdare regler och tillfälliga uppehållstillstånd infördes mot flyktingar och deras familjer. Med hjälp av borgarpressen vändes diskussionen bort från solidaritet till misstänksamhet och misstänkliggörande.

Resultatet blev att SD ökade i opinionsmätningarna och att Nordiska motståndsrörelsen på nytt försöker etablera sig runt om i landet. I Göteborg har de försökt återetablera ett fäste genom en rad olika samlingar som vid varje tillfälle resulterat i attacker mot och misshandel av oliktänkande.
Behovet av att bekämpa nazismen är stort. Vi måste agera nu innan de växer sig starkare. Även om nazismen inte är ett politiskt hot idag utgör de ett dödligt hot mot individer som de ser som sina motståndare. 

Nazism är inte en åsikt, utan en rörelse som syftar till förtryck och förberedelser för att krossa all form av demokratisk organisering. Denna måste bekämpas med de medel som krävs, med både massprotester och ett politiskt alternativ mot den högerpolitik och kapitalistiska kris som är en grogrund för fascismen.

Nazisterna ansvarar för 44 politiska mord i Sverige sedan 1980-talet. De attackerar antirasisters möten och demonstrationer samt enskilda personer. De har genomfört brand- och bombattentat mot flyktingförläggningar och fackföreningslokaler.

Detta visar att kampen mot fascism handlar om mer än ställningstaganden, det handlar om arbetarrörelsens möjlighet till organisering. Därför är det positivt att delar av arbetarrörelsen har insett att de måste spela en aktiv roll i kampen mot rasism och fascism. På Kommunals organiseringskonferens i Kungälv för arbetsplatsombud ägnades i veckan en timme åt att diskutera nödvändigheten av att delta den 30 september mot NMR i Göteborg, men också om att arbeta långsiktigt mot rasism och fascism. 

Även TCO Göteborg har tagit ställning och inom Lärarförbundet diskuteras det på flera håll om att aktivt delta i demonstrationerna. Samtidigt har flera hyresgästföreningar i Göteborg tagit beslut om att delta på demonstrationerna.
De två eventen på Facebook, ”Inga nazister i Göteborg” som syndikalister har lanserat och ”Stoppa nazisterna” som Studenter mot rasism ligger bakom, samlar 4 000 respektive 2 000 personer. Tyvärr finns det ännu ingen samordning annat än gemensam samlingsplats, vilket försvårar en gemensam strategi om hur en agerar på plats.

Rättvisepartiet Socialisterna betonar därför vikten av att de antirasistiska och antifascistiska krafterna på nytt börjar samordna sig. 

Vilken styrka vi besitter när den samlade vänstern, folk- och arbetarrörelsen går samman kunde vi se efter Nordiska motståndsrörelsens attack mot den antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp 2013. Då vaknade 10 000-tals upp och i hela landet samlades tusentals för att slå tillbaka den nazistiska faran.
Viljan till motstånd och protester kan ses bland de tusentals som har visat sig vara beredda att gå ut och demonstrera den 30 september, framförallt de skikt av helt nya, inte minst bland de unga, som fått en nyväckt antirasistisk medvetenhet. 

I det antifascistiska arbetet finns en rad lärdomar. Vi kan bara lita på vår egen styrka. Ingen tilltro kan ges till de etablerade partierna som ena dagen säger sig vara antirasister för att i nästa stund hetsa mot antifascister, motverka antirasistiska samlingar eller stänga gränser och försvåra för flyktingar. Detta är falska vänner för antirasismen.

Deras intresse handlar om att försöka försäkra sig om att rörelsen inte radikaliseras. De är rädda för att de som nu demonstrerar mot rasism imorgon ska ta kamp mot nedskärningar, privatiseringar eller för välfärd utan vinst.
Rättvisepartiet Socialisterna arbetar för att demonstrationerna den 30 september ska utgöra början på ett nytt fungerande antirasistiskt nätverk med gemensamma möten för att diskutera framtiden. Det som har gjort antirasismen i Göteborg stark är att den har kopplats samman med kampen mot den statliga rasismen och mot högerpolitiken. 

Vi bör genast appellera till Refugees Welcome, Asylrörelsen, Ung i Sverige och de som kämpar mot den statliga rasismen om en gemensam kamp mot rasism och för rätten till asyl, samt fackförenings- och hyresgästföreningsrörelsen.

Den nya situation vi har idag kräver en antifascistisk enhetsfront. Rättvisepartiet Socialisterna är beredda att tillsammans med andra axla det ansvar som situationen kräver och uppmanar fler att lägga grunden för detta tillsammans med oss.

Vi stöder initiativet från en rad organisationer att bjuda in till nätverksmöte den 4 oktober för att samla och se till att motståndet efter den 30 september fortsätter i organiserad form.