Regionpolitiker varnar för ”stålbad” vid sjukhusen!

2020/06/09

Politikerna i region Västernorrland har i vår konstaterat att de inte kommer att kunna klara årets sparkrav på 150 miljoner för specialistvården.
Läs hela inlägget här »


Rädda Nacksta hälsocentral!

2020/02/06

Bild ovan från protesten mot HSN. Foto från Backa Nacksta.

När sjukvårdspolitikerna i Region Västernorrlands sjuk- och hälsovårdsnämnd (HSN) samlades till möte i förra veckan möttes de av protesterande Nackstabor och kampanjgruppen ”Backa Nacksta”.

Flera månaders kamp för att rädda sin hälsocentral närmar sig nu ett avgörande. Den här dagen röstade alla förtroendevalda från majoritetsstyrets partier Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för att föreslå regionfullmäktige den 26-27 februari att besluta om att lägga ned Nacksta Hälsocentral, att hälsocentralerna i Liden och Junsele blir filialer till andra hälsocentraler och att filialerna i Trehörningsjö och Långviksmon avvecklas helt och hållet. På ”nyspråk” kallas det här av nedskärningspolitiker för att satsa på primärvården. Oppositionen Centern, Kristdemokraterna, Sjukvårdspartiet och Vänstern röstade mot beslutet.

Läs hela inlägget här »


BB-ockupationen i Sollefteå tar sats för år 4 och i Nacksta trappas kampen upp!

2020/01/13

Bild ovan från den stödkonsert för Nacksta Hälsocentral som hölls i lördags. Här talar pensionerade distriktssköterskan Eva Rudström i sällskap av kollegor.

Efter tre års ockupation för kravet på att få sitt BB, sin akutkirurgi och sin akutortopedi tillbaka fortsätter kampen att koka i Sollefteå. Det som kokar kan ånga bort eller koka över. Här handlar det om det sistnämnda.

Stödet för den symboliska ockupationen av sjukhusfoajén är massiv i hela Ådalen. Den 3000 medlemmar starka folkrörelsen bakom ockupationen hälsar att den inte har några som helst problem att bemanna dygnets alla pass. Organiseringen, initiativrikedomen och aktiviteten är imponerande och, förutom rättvisekravet om ett  BB och rustat akutsjukhus i inlandet, det gör kampen hållfast och uthållig. Vi ger oss aldrig heter det.
En nyvald regionledning har under det gångna året försökt att blidka och desarmera ockupationen med dialogmöten och ”kanske-löften”. De senare blev det inte mycket av då både besluten av nedläggning av BB, akutkirurgi och akutortopedi under året cementerats av regionen. De fyra dialogmötena togs till en början emot positivt av ockupanterna men i en utvärdering som Region Västernorrland redovisade i slutet av året dominerade besvikelse. Bättre samtalsklimat men ändå inga framsteg i konkreta sakfrågor. ”Otydlig agenda”, ”Våra synpunkter togs inte tillvara”, ”Bortkastad tid” hette det.  Regionrådet Glenn Nordlund (s) retade sedan BB-ockupationen till raseri när han i media påstod att ockupationen gör det svårare att rekrytera personal till Sollefteå sjukhus. De gav honom snabbt svar på tal. Förklarade att rekryteringsproblemen började långt innan BB-ockupationen, rättare sagt då den gamla, och sedan den nya regionledningen, började göra neddragningar och nedläggningar på sjukhuset. Sedan gjorde BB-ockupanterna en enkätundersökning bland sjukhuspersonalen och fick svar från 200 st. 90 procent svarade att de inte tycker att ockupationen stör. På frågan om ockupationen är ett hinder för rekrytering av personal valde 92 procent svarsalternativet ”Inte alls” och 1 procent ”Definitivt”.

Läs hela inlägget här »


Protest- och kamphelg i Västernorrland

2019/10/08

I lördags samlades mycket folk i Ånge och Sollefteå i protester mot hotade jobb och fortsatt kamp för sjukhuset och BB.

Manifestationen i Ånge samlade 500 demonstranter som protesterade mot Norrskogs chockbesked att lägga ned sågverket i Östavall till sommaren.  Sågen har en 70 årig historia, 80 erkänt yrkesskickliga arbetare, är maskinellt välrustad och gick med 30 miljoner kronor i vinst förra året. Men företagsekonomiska kalkyler kring råvarutillgång och lågkonjunktur har gjort att hänsyn till vinstmaximering och utdelning till ägarna gått före jobben och de flyttar produktionen till Hissmofors i Jämtland.

Läs hela inlägget här »


Alla måste ha rätt till förlossningsvård

2019/09/01

av Louise Strömbäck

När BB i Sollefteå stängdes i januari 2017 blev det så stora protester att politikerna tvingades införa det som kallas Barnmorska hela vägen – att trots förlossning på annan ort ska man ha rätt att ha samma barnmorska både under graviditet, förlossning och eftervård. Detta har kommunen inte klarat av att hålla och projektet läggs nu ner helt.

Beslutet att stänga BB på Sollefteå sjukhus för att spara in pengar väckte en enorm ilska bland befolkningen och samma kväll som beslutet kom startades en ockupation av sjukhusfoajén. Ockupanterna har varit oförtröttliga och ockupationen fortsätter än idag, två och ett halvt år senare.
När det inte längre finns en förlossningsavdelning i Sollefteå tvingas kvinnor som ska föda barn resa ända till Sundsvall eller Örnsköldsvik, en resa som tar över en och en halv timme med bil. Detta har inneburit svårigheter för gravida kvinnor; vissa har till exempel behövt föda barn i bilen på vägen. ABF i Sollefteå gick så långt att de startade en kurs i hur man bäst föder barn i en bil.
På grund av de stora protesterna som det politiska beslutet ledde till tvingades beslutsfattarna införa en kompromiss – att gravida kvinnor ska ha rätt till samma barnmorska under hela graviditeten, vid förlossningen och under eftervården.

Läs hela inlägget här »


5000 i jättemarsch för BB i Karlskoga!

2019/06/18

”Vi ska ha BB kvar!”, skanderades i den 5000 starka demonstrationen (Foto: Per-Åke Westerlund).

”Det här är demokrati – eller hur?” ”Jaaa!”, svarade 5 000 demonstranter i Karlskoga i lördags. Den arga och beslutsamma demonstrationen samlades bara en vecka efter beskedet att BB ska läggas ner.

”Vi ska ha BB kvar!”, var den vanligaste talkören i marschen från Alfred Nobels torg till lasarettet. Där möttes vi av loftgångar fyllda av vårdanställda och banderoller: ”Rädda BB!” och ”Förlossningen i Karlskoga måste vara kvar!”
– Vi har samlat 5 000 på en dryg vecka. Och det här är bara början, sa en av funktionärerna på demonstrationen.
Arrangörerna visade hur den politik som förs idag är vägen till att stänga ett fungerande akutsjukhus. Det börjar med centralisering (införande av länskliniker), att personalen behandlas så illa att de slutar, att BB stänger på sommaren och sedan helt och hållet.
Det är många som riskerar att drabbas. Karlskoga har 30 000 invånare, men dubbelt fler bor i hela upptagningsområdet med Kristinehamn, Degerfors, Storfors och så vidare. Avdelningschefen på avdelning Q (kvinno-), Katrin Pedersen, visade i sitt tal hur argumentet att BB i Karlskoga är ”osäkrare” än länssjukhuset i Örebro inte alls stämmer.

Läs hela inlägget här »


Vårdförbundets avtalsrörelse: Förbered för strid

2019/04/04

Vårdförbundets förhandlingar med arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona om ett nytt avtal fortsätter. Både fack och arbetsgivare har enats om att förlänga det gamla avtalet för att få tid att fortsätta förhandla.

Läs hela inlägget här »


BB-ockupationen: ”Vi ska inte ha suttit förgäves”

2019/03/07

Bild: artikelförfattaren (röd jacka) på besök hos ockupationen 2017.

av Sigbritt Herbert

BB-ockupationen i Sollefteå tuffar på och går nu in på sitt tredje år. Offensiv har pratat med Barbro Mikaelsson, sekreterare i ockupationsstyrelsen, om framtiden.

Läs hela inlägget här »


Växande klassklyftor skapar ökad psykisk ohälsa

2019/02/26

Foto: Ashley Rose

2016 gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa och analysera befintlig kunskap och forskning om hur psykisk hälsa är
fördelad mellan olika grupper i samhället. De ökade klassklyftorna återspeglar också den ökade psykiska ohälsan. Läs hela inlägget här »


Sollefteås ”Gula Västar” – BB-ockupationen 2 år

2019/02/06

Bilden ovan från ett tidigare besök

Stolt och envis kampstämning á la franska gula västarna utmärkte dagen när BB-ockupanterna i Sollefteå förra veckan firade 2 årsjubileum. Gula västar har ockupanterna haft sedan starten och budskapet stod fast:
– Vi ger oss aldrig!
– Vi sitter kvar så länge det behövs!
Barbro Mikaelsson, sekreterare i Föreningen Sollefteå ockupation 2018, till Tidningen Ångermanland (TÅ).

Under onsdagskvällen manifesterades viljan och kampen för ett BB och akutsjukhus i Sollefteå med talare, sång och musik.

Läs hela inlägget här »