”Fan ta er politiker!”

2017/02/28

I förra veckan så skedde till slut det som så många varnat för. En förlossning i en bil på väg mot BB i ö-vik. Paret var på väg från en by i närheten av Sollefteå mot BB i Ö-vik. De hann inte fram utan fick stanna efter vägen för att invänta ambulans. Den unga mamman Emma gav en känslosam intervju i TV och skriver i ett uppmärksammat facebookinlägg : ”Utan byxor och skor. Med navelsträngen hängandes och vår nyfödda i famnen får jag kliva ur bilen i snön, i minusgrader. Blottad för allmänheten. Fan ta er politiker.”

Tack och lov slutade det lyckligt!

img_1682

Ovan en skärmdump från DN 24/2

Visst händer bilfödslar ibland, även när man har närmare till BB, men nedläggningen i Sollefteå har gjort att det blir fler som har långa avstånd och bilfödslarna kommer nu såklart att öka. Fler föräldrar kommer att få gå oroliga och behöva planera förlossningarna mer långsiktigt.

På lördag kväll var vi många som hajade till under Melodifestivalen när låtskrivaren till Sara Vargas och Juha Mularis skymtade förbi med den nu klassiska T-shirten för Sollfteå sjukhus. Det blev snabbt uppmärksammat i olika media. ”Vi sprider budskapet och kämpar för alla människors rätt till vård”, skrev låtskrivaren Lars Hägglund i ett fb-inlägg.

I veckan gick Regionstyrelsens ordf. Erik Lövgren (s) samt länets S-ordförande Eva Sonidsson ut i bland annat ST, med att de är beredda att pröva ”alternativa driftsformer” för Sollefteå sjukhus. ”Det kan handla om lösningar som entreprenad, intraprenad och nya former för samverkan mellan kommunerna”. De nämner den s. k. ”Norrtäljemodellen”, en samverkansdrift mellan kommun och landsting men tar även upp om en föreningsdrift som organisationen ”Ådalen reser sig” intresserat sig för eller privat entreprenad som moderaterna driver. Lövgren och Sonidsson menar att beslut om förstudie/utredning om detta bör tas på nästa regionfullmäktige. Att landstingsledningen nu är beredd att diskutera detta är såklart ett resultat av den starka opinionen i frågan.

Vet ännu inte om det planeras några protester den 8 mars i Sollefteå. Det vore annars ett bra tillfälle och vi vill uppmana BB och sjukhuskämparna i Ådalen att delta med någon form av protester på den internationella kvinnodagen. Det ser ut att bli ovanligt mycket aktiviteter 8 mars i år.  Både i Sverige och internationellt. I några länder planeras kvinnostrejker. Det är inte svårt att se en koppling till kvinnokamp när det gäller BB och övrig vård i Sollefteå!

Per Johansson

Annonser

Vårdprotester i Norrbotten fick landstinget att backa!

2017/02/15

img_1301

RÄDDA VÅRDEN Torsdagen den 9 februari kom beskedet om att Norrbottens läns landsting drar tillbaka förslaget om att ta bort intensivvårdsplatserna på Kalix och Kiruna sjukhus och flytta narkos- och röntgenläkarna.

Reträtten är en följd av de omfattande protesterna.

Även om landstinget backat om nedskärningarna i Kalix och Kiruna väntar nya nedskärningsförslag. Konsensus bland de styrande politikerna är att det ska sparas och skäras ned, inte att vården måste rustas upp och tillföras skattemedel. Därför måste vi vara beredda på nya protester med krav på mer pengar och upprustning av vård, skola och omsorg.

Anton Lindbäck


Beslutsam ockupation av BB!!

2017/02/07

Av Sigbritt Herbert, Pilgrimstad

img_1602

Att kliva in genom entrén till Sollefteå sjukhus var som att ta sig några år tillbaka i tiden till ockupationen av sjukstugan i Dorotea. Samma lugn och beslutsamhet.

I Sollefteå, precis som i Dorotea har man ett massivt stöd från allmänheten och företagen på orten. I Sollefteå har man också varit i kontakt med Dorotea för tips och idéer.

Vi talade med Jenny, en av ockupanterna, som berättade vad en läkare sagt. Enligt denne var det enda läkarna fick göra om en kvinna  kom in akut med utomkvedshavandeskap eller någon annan allvarlig komplikation att stabilisera läget och sedan skicka patienten vidare till Sundsvall.

– De flesta överlever en sådan transport, men inte alla. Landstingspolitikerna leker alltså med patienters liv.

Läs hela inlägget här »


Fullt stöd till ockupationen!

2017/02/01

IMG_3606.JPG

Av Per Johansson, sjuksköterska

Rättvisepartiet Socialisterna ger sitt helhjärtade stöd till ockupationen av BB i Sollefteå som startades på måndagskvällen.
Det är ett initiativ helt i linje med de kamptraditioner som finns i regionen och är ett exempel på den typ av kamp som kommer att behövas för att vända utvecklingen av nedskärningar.

Vi har under året betonat att det skulle behövas en upptrappning med skarpare kampmetoder eftersom namnlistor eller inte ens rekordstora demonstrationer fått politikerna att backa. Därför är initiativet till ockupation helt rätt!

Läs hela inlägget här »


”Tre akutsjukhus kvar!”

2017/01/24

Striden för fungerande akutsjukhus i Ångermanland fortsätter.  2000 personer demonstrerade i Örnsköldsvik den 21 januari.

Frågan är bokstavligt talat livsviktig. Det framgår av de interna beslutsunderlag som tagits fram av landstinget i Västernorrland.

img_1536

Det såg ut som om det var en halvtimme kvar till nedsläpp i Fjällräven arena trots att det var mitt på dagen. En strid ström av människor rörde sig i riktning mot planen utanför huvudingången och parkeringen var full med bilar. Men den här gången var det inte Modo hockey som fick människor att strömma till, utan hotet mot akutsjukvården.
I början av december blev det känt att det fanns ett förslag om att stänga akutkirurgin i Örnsköldsvik inom landstinget i Västernorrland. Sedan dess har landstingsledningen, som består av socialdemokrater och miljöpartister, försökt tona ned hotet. De har talat om att det inte finns någon ”ambition” att lägga ned akutkirurgin och att de gör ”bedömingen” att detta ska vara möjligt.
Detta har inte lugnat Öviksborna och 2000 personer samlades för att demonstrera för att Örnsköldsvik ska ha ett fullvärdigt akutsjukhus kvar. Tåget dominerade stadsbilden där det drog fram mot torget, som i stort sett fylldes när de sista leden kommit fram. Den talkör som hördes längs vägen var ”Vad vill vi ha? Tre akutsjukhus kvar!”
Talkören visade på det samarbete och den solidaritet som håller på att byggas upp mellan invånarna i olika delar av Ångermanland. Det är nämligen sjukhuset i Sollefteå som hittills varit det som stått i skottlinjen. Vid månadsskiftet stängs BB-avdelningen och den 24 januari ska landstingsstyrelsen behandla ett förslag om att lägga ned akutkirurgin.
Detta är förslag som har mötts av ett mäktigt motstånd från invånarna i Ådalen. Två enormt stora demonstrationer har genomförts mot förslagen och den lokala kampanjgruppen fortsätter envist att arbeta för att stoppa nedläggningarna.
I demonstrationen i Örnsköldsvik deltog även tillresta Sollefteåbor.

img_1539
För att förstå frågans betydelse måste man ha en bild av Ångermanlands geografi. Här är avstånden långa och vägarna i många fall dåliga. Carina Hellström, en av talarna vid demonstrationen, berättade om en mardrömsfärd till sjukhuset i Sundsvall. Med magsmärtor hade hon åkt in till akuten i Sollefteå under mellandagarna. Där konstaterade man att det rörde sig om en inflammerad blindtarm som måste opereras. Efter lång väntan fick Carina åka med en taxitransport, utan medicins personal, två timmar på gropiga vägar till sjukhuset i Sundsvall.
De interna beslutsunderlag som landstinget har tagit fram visar att transporttiden vid akuta operationer kommer att öka med 1,5 timmar i genomsnitt om akutkirurgin i Sollefteå läggs ned, enligt ett nyhetsinslag i SVT:s regionala nyheter. Detta gör att frågan om tillgången till ett fullvärdigt akutsjukhus blir en fråga om liv eller död i dessa trakter. Detta var något som flera av talarna vid demonstrationen återkom till.
-Årligen är det 6 000 patienter som kommer in till kirurgakuten vid Öviks sjukhus. Varje månad är det 100 som är akut sjuka patienter som omedelbart måste undersökas av en kirurg. Åtta till tio av dessa måste opereras akut, förklarade läkaren Leif Ehlin i sitt tal.
Styrkan i demonstrationen var beslutsamheten att på inga villkor gå med på något mindre än tre fullvärdiga akutsjukhus i Västernorrlands län. Svagheten var att ingen av talarna berörde den helt avgörande frågan om att landstingen behöver kraftfulla ekonomiska tillskott för att upprätthålla en fungerande sjukvård. Alla de fyra nordliga landstingen har en extremt pressad ekonomisk situation, efter årtionden där varken statsbidragen till sjukvården eller skatteutjämningssystemet hängt med behoven. Det kommer att krävas kraftigt ökade resurser för att få stopp på överbeläggningar, personalkris och nedskärningar inom sjukvården i hela landet. Detta i sin tur kräver ett slut på de senaste årtiondenas politik med generösa skattesänkningar för företag och höginkomsttagare.

img_1543
Situationen för vården i glesbygden har också förvärrats av att sjukvården öppnats för privata företag. Finns det en enda människa som tror att det är i glesbygden som de stora vårdkoncernerna kommer att satsa på att etablera hälsocentraler. Däremot kan privata bemanningsföretag fortsätta att skära guld med täljkniv på att hyra ut stafettläkare till mindre sjukhus och hälsocentraler, främst i glesbygd.
Att ingen av talarna, inte ens vänsterpartiets landstingspolitiker Gunnar Fors, tog upp detta vid demonstrationen är ett problem. Det går inte att undvika frågorna om behovet av mer resurser och hotet från privata vinstintressen om man ska kunna ge ett trovärdigt alternativ till vårdkrisen.
Något som också krävs är att de fackföreningar som organiserar vårdanställda, till exempel Vårdförbundet och kommunal, blir engagerade i kampen för sjukhusen.

 

Per Johansson

Stefan Lundkvist


Demonstrera 21 januari!

2017/01/20

Den 21 januari blir det återigen en demonstration i Ö-vik mot landstingspolitikernas sparplaner.

Manifestationen arrangeras av föreningen Örnsköldsvik framtidens akutsjukhus. Huvudkravet för manifestationen är att behålla länets tre akutsjukhus i Sollefteå, Ö-vik och Sundsvall.
Det var i slutet av förra året som landstingspolitikerna diskuterade ytterligare nytt sparpaket, eller insatsplan som de kallade det. Där stod Ö-viks sjukhus åter i fokus. Men det togs inget beslut om nedläggning vid mötet i december.

Offensiv har talat med Katarina Hägg som är operationssjuksköterska och ordförande för föreningen som bildades i slutet på förra året. Katarina berättar att landstingspolitikerna mycket luddigt har sagt att ”ambitionen är att ha kvar akutsjukvård i Ö-vik”.
Katarina menar helt riktigt att detta inte är något att lita på, utan att vi måste demonstrera för att fortsätta sätta press på politikerna för att akutsjukhusen ska bli kvar.
Andra viktiga krav som hon lyfter fram är att personalens löne- och arbetsvillkor måste förbättras. En besvikelse verkar också finnas över att facken, som till exempel Vårdförbundet inte har engagerat sig mer i kampen för sjukhuset.

Demonstrationen på lördag samlas på bussparkeringen vid Fjällräven Center arena kl 13 för att sedan marschera till torget.
Vi i Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv tycker att det är helt rätt att gå ut och demonstrera. Trycket på politikerna måste hållas uppe. Vi uppmanar Offensivs läsare att demonstrera i Ö-vik den 21 januari. ■


Vårdkrisens Sundsvall: Nytt år och nytt svart rekord

2017/01/12

Sundsvalls sjukhus inleder året med nya i överbeläggningar. 61 överbeläggningar noterades under helgen.
Sjukhuset har regelbundet haft problem med överbeläggningar. Problemen beror bland annat på personalbrist, vilket har gjort att antalet vårdplatser har minskat. Under trettondagshelgen blev situationen extrem. Det var främst på medicinkliniken som läget var svårast.
Enligt meddelande från sjukhusets ledning berodde krisläget på att det blev extra svårt med utskrivningar vid storhelgen samt att det redan rådde en ”ansträngd överbeläggningssituation”. Åtgärder som vidtogs var bland annat att skicka patienter till Örnsköldsviks sjukhus samt att personal blev inkallad för att kunna öppna fler vårdplatser. Under den gångna söndagskvällen rapporterades att krisläget hade börjat bedarra en aning för denna gång.
En grundorsak till problemen är att bristen på personal, främst sjuksköterskor, har gjort att det inte gått att hålla vårdplatser öppna. Orsaken till personalbristen är i sin tur rekryteringsproblem som beror på låga löner i kombination med dålig arbetsmiljö.

Per Johansson