Om RS Sundsvall

RS i Sundsvall är lokala partiföreningen för Rättvisepartiet Socialisterna som finns över hela landet. RS är en del av den internationella socialistiska organisationen Committe for a workers international (CWI) med aktivt arbete i över 40 länder. På det sättet är vi i en del av en internationell kamp av arbetare för att kämpa för arbetares och fattigas rättigheter. Vår organisation har en långa historia av kamp mot kapitalismens orättvisor och förtryck liksom mot förtrycket i de före detta stalinistiska diktaturregimerna i f.d sovjet och östeuropa. Idag jobbar vi även med att organisera arbetare och sprida information om förtrycket mot arbetare i Kina, en före detta stalinistisk och numera kapitalistisk diktatur.I Sundsvall deltar vi i och stöder kampen för att försvara vården och skolan. Som om inte de etablerade nedskärningspartierna vore nog behövs det också kamp mot det rasistiska Sverigedemokraterna och andra rasister. Kampen mot rasismen är nödvändig för att kunna föra en enad kamp mot nedskärningar och för mer resurser till vård och skola mm. Rasism har alltid varit en metod att splittra dem som vill kämpa för arbetares rättigheter.I Sundsvall bedriver vi nu ett pionjärarbete för att etablera en socialistisk rörelse i Sundsvall och Västernorrland. För den som vill söka mer material om RS och vad vi står för kan hitta det på vår nationella hemsida och på CWI.s sida finns internationellt material. Vår veckotidning Offensiv har ett stort artikelarkiv. Se länkar.

 

Partiets huvuduppgifter är att

STÖDJA OCH TA INITIATIV TILL KAMP

Ett socialistiskt parti är arbetarklassens minne. Det betyder att dra lärdomar av kamp och att använda lärdomarna i praktiken.

• Ockupation mot nedläggning av Hammarkullens vårdcentral i Göteborg; skolstrejk och bojkott som stoppade lunchavgifter på gymnasiet i Haninge; varningsstrejker mot nedskärningar i äldreomsorgen i Umeå; protester mot nedskärningarna i landstinget i Västernorrland– detta är några av många exempel på kamp som RS drivit de senaste åren . RS driver kamp tillsammans med lokala aktivister, anställda, Elevkampanjen och andra.
• RS har som enda parti gett fullt stöd när fackföreningar tagit strid. Det gäller t ex Kommunalstrejken 2003 och när tunneltågförarna i Stockholm på hösten 2005 strejkade mot att deras klubbordförande avskedats (se Ett år sedan Connex sparkade Per Johansson). RS deltar och mobiliserar stöd, samtidigt som vi ger förslag på paroller och aktioner som kan leda till seger. Vi står för att fackföreningarna ska styras av medlemmarna, vara kämpande och att dess ledning ska leva på samma villkor som medlemmarna.
• Efter valet 2006 av en ny reaktionär högerregering vars mål är systemskifte på arbetsmarknaden uppmanar RS hela fackföreningsrörelsen att rusta för strid.

Rättvisepartiet Socialisterna står för enad kamp och kämpar mot alla former av diskriminering:
• RS står i första ledet i kampen för kvinnors rättigheter. RS har kampanjer mot våld mot kvinnor och ger fullt stöd till Vägra Kallas Hora, som drivs av Elevkampanjen på skolorna.
• Rättvisepartiet Socialisterna varnar för rasism och nazism, och organiserar motstånd. RS försvarar rätten till asyl och har drivit många kampanjer som lett till uppehållsstillstånd för flyktingar.
• RS står för lika rättigheter för alla, mot diskriminering på grund av kön, religion och sexuell läggning.
• Välorganiserad och förankrad kamp är idag det enda sättet att vinna förbättringar för arbetare, ungdomar, kvinnor m fl. Kampen har stor betydelse för att öka medvetenheten om hur det kapitalistiska samhället fungerar – vilken roll har partier, fackföreningar, kapitalister, media osv. I alla kampanjer tar vi upp behovet av att i grunden förändra samhället och kopplar kampen i dagsfrågorna till kampen för socialism.

AGERA FÖR ETT NYTT ARBETARPARTI

• Socialdemokraterna förändrades på ett avgörande sätt under 1990-talet – EU-anpassning, privatiseringar, rivning av välfärden (t ex pensionerna), extremt ökade klassklyftor. Partiet tappade sin historiska ställning där arbetarklassen såg (s) som sitt parti och blev ytterligare ett borgerligt alternativ i svensk politik (se Tio år med Perssons (s)ystemskiften).
• Rättvisepartiet Socialisterna står för att det behövs ett nytt kämpande och demokratiskt arbetarparti. Ett parti som deltar i arbetarnas kamp; där medlemmarna styr och ledningen inte har några privilegier; med rötter på arbetsplatser och i bostadsområden i hela landet. RS står för att ett nytt arbetarparti ska ha ett socialistiskt program.
• RS systerorganisationer i Tyskland, Brasilien och Skottland deltar i bygget av nya partier – WASG, PSol och Solidarity. Båda partierna har visat att de direkt kunnat vinna starkt stöd med miljontals röster i valen.
• Ett nytt arbetarparti kommer att växa fram ur kamp, särskilt i fackföreningarna och på arbetsplatserna. Dagens fackliga ledningar, som är uppknutna till socialdemokraterna och inte sällan även arbetsgivarna, kommer att utmanas av nya aktivister som också kommer att söka nya politiska alternativ.

KÄMPA FÖR INTERNATIONELL DEMOKRATISK SOCIALISM

• Kapitalismen är idag mer globaliserad än någonsin. Kapitalismen, där svenska företag och den svenska staten i högsta grad är inblandade, innebär en värld i svält, krig, miljöförstöring och utsugning av lågavlönade arbetare. RS står för att kapitalismen ska avskaffas och ersättas av demokratisk socialism i världsskala.
• Ett socialistiskt samhälle betyder att majoriteten för första gången tar makten i världen – till skillnad från kapitalismen, där en liten grupp kapitalister styr. Ett socialistiskt samhälle har en demokratiskt planerad ekonomi, som utgår från människors och miljöns behov, medan kapitalismen drivs av jakten efter största möjliga vinster. Kapitalistiska projekt som EU är storföretagens redskap, medan socialism innebär ett demokratiskt solidariskt samarbete.
• Verklig socialism innebär utvidgade demokratiska rättigheter och kamp mot förtryck. Ett demokratiskt socialistiskt samhälle har inget gemensamt med de tidigare stalinistiska diktaturerna i Sovjet, Östeuropa osv.

BYGGA RS OCH CWI

• Att bygga och utveckla Rättvisepartiet Socialisterna går hand i hand med kampen för rättvisa och socialism. Ett starkt RS ökar möjligheterna att kämpa för rättvisa och lägga grunden för ett nytt arbetarparti. Varje medlem försöker efter förmåga värva nya medlemmar och prenumeranter på Offensiv, för att bygga nya partiföreningar och distrikt.

• Rättvisepartiet Socialisterna använder marxismen som analys och metod. Det betyder framför allt att förstå arbetarklassens roll i det kapitalistiska klassamhället; att arbetarna producerar kapitalets vinster och att det är arbetarklassens medvetna kamp som kan upprätta ett nytt demokratiskt socialistiskt samhälle. Att stärka och bygga RS innebär också att studera arbetarkampen genom historien och dra lärdomar för idag.

• Som den svenska sektionen har Rättvisepartiet Socialisterna också ett ansvar att bygga CWI. Politisk och materiell solidaritet till socialister och förtryckta i andra delar av världen är ett uttryck för att socialismen är internationell.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: