Beslut om nedläggning av Nacksta Hälsocentral, men kampen fortsätter!

2020/03/20

Regionfullmäktige i Västernorrland tog den 26 februari beslut om nedläggning av Nacksta Hälsocentral. Utanför mötet i Härnösand stod tillresta demonstranter från Backa Nacksta och protesterade.
Beslutet var tyvärr ingen överraskning. Politikerna hade tidigare visat var de står. 41 av ledamöterna röstade ja till förslaget, 28 nej, 7 avstod och en ledamot var frånvarande.
– Bedrövligt på alla vis, kommenterar Jakob Lejon, nackstabo och aktiv i nätverket Backa Nacksta, beslutet till Offensiv.
Kampen för hälsocentralen har inte getts upp efter detta. Lejon berättar att de fortsätter att kämpa. De kommer att kampanja vidare för att berätta om sveket. Bland annat planerar de ett öppet möte i april.
Besluten i regionfullmäktige följde utredningen ”Förslag på ny organisation för hälsocentralerna Primärvården Region Västernorrland”. Förutom nedläggning av Nacksta HC i Sundsvall innehåller förslaget sammanslagningar av verksamheter i en del andra områden i länet.
Nätverket Backa Nacksta gör helt rätt som kämpar för vården. Kampen förtjänar allt stöd. Nacksta behöver sin hälsocentral! Det är även min egen HC där jag själv varit listad sedan jag flyttade till Sundsvall 2002.


Rädda Nacksta hälsocentral!

2020/02/06

Bild ovan från protesten mot HSN. Foto från Backa Nacksta.

När sjukvårdspolitikerna i Region Västernorrlands sjuk- och hälsovårdsnämnd (HSN) samlades till möte i förra veckan möttes de av protesterande Nackstabor och kampanjgruppen ”Backa Nacksta”.

Flera månaders kamp för att rädda sin hälsocentral närmar sig nu ett avgörande. Den här dagen röstade alla förtroendevalda från majoritetsstyrets partier Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna för att föreslå regionfullmäktige den 26-27 februari att besluta om att lägga ned Nacksta Hälsocentral, att hälsocentralerna i Liden och Junsele blir filialer till andra hälsocentraler och att filialerna i Trehörningsjö och Långviksmon avvecklas helt och hållet. På ”nyspråk” kallas det här av nedskärningspolitiker för att satsa på primärvården. Oppositionen Centern, Kristdemokraterna, Sjukvårdspartiet och Vänstern röstade mot beslutet.

Läs hela inlägget här »


Sluta utvisa till Afghanistan!

2020/01/21


Afghanistan är inte säkert – ändå fortsätter Sverige att tvångsutvisa flyktingar dit. Inhumant är bara förnamnet (Foto: The JIDA / Flickr CC).

Under förra året tvångsutvisades 322 personer till Afghanistan; många av dem tillhör gruppen som vid ankomsten var ensamkommande barn. Under toppåret 2015 kom 41 564 flyktingar från Afghanistan, varav 23 480 registrerades som ensamkommande barn. Det är från denna stora grupp som utvisningarna nu sker. Det handlar alltså om ungdomar som har varit i Sverige i drygt fyra år.

Svenska myndigheter blev tagna på sängen av det stora antal flyktingar som anlände hösten 2015 och reagerade med något som kan liknas vid panik. Man blev också överraskad av det stöd för flyktingarna som vanliga svenskar visade. En flyktingpojke berättade om hur det var när han kom till Stockholm: ”Folk applåderade oss, de gav oss mat och vatten”.
Det var dags för regeringen att sätta ner foten. Sverige behövde ”andrum”. Vi kunde inte ha generösare regler än övriga Europa. Nu fick Migrationsverket order om att arbeta snabbt och effektivt, samtidigt som man hade mycket nyanställd och oerfaren personal. Utredning av flyktingar från Syrien prioriterades. Alla visste att det var krig där och alltså farligt ”för alla och envar”. Situationen i Afghanistan uppmärksammades inte lika mycket i media. I oktober 2016 ingick Sverige och Afghanistan ett avtal som reglerade hur Sverige skulle kunna utvisa de som har sökt asyl i Sverige till Afghanistan.

Läs hela inlägget här »


BB-ockupationen i Sollefteå tar sats för år 4 och i Nacksta trappas kampen upp!

2020/01/13

Bild ovan från den stödkonsert för Nacksta Hälsocentral som hölls i lördags. Här talar pensionerade distriktssköterskan Eva Rudström i sällskap av kollegor.

Efter tre års ockupation för kravet på att få sitt BB, sin akutkirurgi och sin akutortopedi tillbaka fortsätter kampen att koka i Sollefteå. Det som kokar kan ånga bort eller koka över. Här handlar det om det sistnämnda.

Stödet för den symboliska ockupationen av sjukhusfoajén är massiv i hela Ådalen. Den 3000 medlemmar starka folkrörelsen bakom ockupationen hälsar att den inte har några som helst problem att bemanna dygnets alla pass. Organiseringen, initiativrikedomen och aktiviteten är imponerande och, förutom rättvisekravet om ett  BB och rustat akutsjukhus i inlandet, det gör kampen hållfast och uthållig. Vi ger oss aldrig heter det.
En nyvald regionledning har under det gångna året försökt att blidka och desarmera ockupationen med dialogmöten och ”kanske-löften”. De senare blev det inte mycket av då både besluten av nedläggning av BB, akutkirurgi och akutortopedi under året cementerats av regionen. De fyra dialogmötena togs till en början emot positivt av ockupanterna men i en utvärdering som Region Västernorrland redovisade i slutet av året dominerade besvikelse. Bättre samtalsklimat men ändå inga framsteg i konkreta sakfrågor. ”Otydlig agenda”, ”Våra synpunkter togs inte tillvara”, ”Bortkastad tid” hette det.  Regionrådet Glenn Nordlund (s) retade sedan BB-ockupationen till raseri när han i media påstod att ockupationen gör det svårare att rekrytera personal till Sollefteå sjukhus. De gav honom snabbt svar på tal. Förklarade att rekryteringsproblemen började långt innan BB-ockupationen, rättare sagt då den gamla, och sedan den nya regionledningen, började göra neddragningar och nedläggningar på sjukhuset. Sedan gjorde BB-ockupanterna en enkätundersökning bland sjukhuspersonalen och fick svar från 200 st. 90 procent svarade att de inte tycker att ockupationen stör. På frågan om ockupationen är ett hinder för rekrytering av personal valde 92 procent svarsalternativet ”Inte alls” och 1 procent ”Definitivt”.

Läs hela inlägget här »


Delseger i kampen om byskolorna

2019/12/17

En del skolor har nu räddats från nedläggning i Sundsvall (Foto: Wikipedia CC).

I oktober föreslog en utredning gjord av kommunens tjänstemän om den framtida skolstrukturen i Sundsvall att fem byskolor skulle läggas ned. De fem skolorna var Ankarsviks skola, Kyrkskolan, Österro skola, Allsta skola och Runsvik skola.

Läs hela inlägget här »


Nacksta: ”Lägg inte ned vår hälsocentral!”

2019/11/29

 

Ovan: En av de protester som har ägt rum för att rädda Nacksta hälsocentral (Foto: Nätverket Rädda Nacksta Hälsocentral)

I september presenterade ledningen för primärvården i Västernorrland, på uppdrag av Regionens politiska majoritet S, M och L, ett förslag om att bland annat lägga ned hälsocentralen i Nacksta, Sundsvall. Personalen på hälsocentralen och många boende reagerade och ett nätverk för att rädda hälsocentralen bildades.

Offensiv har pratat med Jakob Lejon, Nackstabo och aktiv i nätverket.
– Det hölls ett möte med politikerna och flera ansåg efteråt att de behövde organisera sig. Gruppen har nyligen genomfört två demonstrationer samt skrivit debattartiklar i lokalpressen.
– Vi kräver inte bara stopp för nedläggningsplanerna, utan även att det satsas mer resurser på hälsocentralen. Det skulle behövas än mer personal och kompetens, säger Jakob, som betonar att nätverket är partipolitiskt obundet.

Läs hela inlägget här »


Skolnedskärningarna måste få ett slut

2019/11/18

Bild ovan från Lärarupprorets demonstration i Stockholm. Foto: Sebastian Olsson

Tidningen Skolvärlden, som ges ut av Lärarnas riksförbund (LR), presenterade nyligen en enkätundersökning bland sina fackligt aktiva i kommunerna runt om i landet. En majoritet av kommunerna i landet lever enligt ombuden i denna undersökning inte upp till skollagens krav. I 78 procent av kommunerna sker det neddragningar under detta år. Dessutom planerar 7 av 10 kommuner ytterligare nedskärningar nästa år, enligt samma undersökning.

Här i Sundsvall planeras stora neddragningar i skolan. Kommunledningen säger att de behöver spara 300 mil joner kronor till 2022. För skola och utbildning är sparbetinget 30 miljoner kronor per år enligt skoldirektören Urban Åström.
I planerna ligger till exempel nedläggning eller flyttning av fem skolor, bland dem ett par mindre byskolor. Men det kommer även att innebära andra ändringar av skolstrukturen i kommunen.

Läs hela inlägget här »


KD är allt mer ett SD-parti

2019/11/18

Vid KD:s riksting (kongress) förra helgen togs flera beslut som är direkta kopior av vad SD har krävt och säger (Foto: Per Pettersson / Flickr CC).

Kristdemokraterna och Moderaterna tävlar nu sinsemellan om vem som står närmast Sverigedemokraterna. 
Vid KD:s riksting (kongress) förra helgen togs flera beslut som är direkta kopior av vad SD har krävt och säger. Inom det blåbruna blocket råder numera en allt större samsyn och den reaktionära gemenskapen stinker.

Läs hela inlägget här »


M fortsätter sin rasistiska högerkurs

2019/11/10

Ulf Kristersson och M närmar sig SD med stormsteg med rasistiska och flyktingfientliga utspel (Foto: Axel Adolfsson).

Moderaternas partistämma befäste partiets kurs åt höger, med siktet inställt på att öka klyftorna och växla upp batongpolitiken.

Läs hela inlägget här »


”Vi kräver ett helt nytt system!”

2019/11/10

Veckan inleddes med nya stora protester om i världen. ”År 2019 har utan tvivel blivit ett år av gatuprotester. Den globala bilden av folkmakt som de många jättedemonstrationerna förmedlar gör många av världens regeringar panikslagna”, skrev Washingtons Post i en kommentar.

Läs hela inlägget här »