Fullt stöd till ockupationen!

2017/02/01

IMG_3606.JPG

Av Per Johansson, sjuksköterska

Rättvisepartiet Socialisterna ger sitt helhjärtade stöd till ockupationen av BB i Sollefteå som startades på måndagskvällen.
Det är ett initiativ helt i linje med de kamptraditioner som finns i regionen och är ett exempel på den typ av kamp som kommer att behövas för att vända utvecklingen av nedskärningar.

Vi har under året betonat att det skulle behövas en upptrappning med skarpare kampmetoder eftersom namnlistor eller inte ens rekordstora demonstrationer fått politikerna att backa. Därför är initiativet till ockupation helt rätt!

Läs hela inlägget här »


Fullt stöd till ockupationen!

2017/01/30

Rättvisepartiet socialisterna i Sundsvall vill uttala vårt helhjärtade stöd för ockupationen som planeras av BB i Sollefteå!

Det är ett initiativ helt i linje med de kamptraditioner som finns i regionen och är ett exempel på den typ av kamp som kommer att behövas för att vända utvecklingen av nedskärningar.
Vi har under året betonat att det skulle behövas en upptrappning med skarpare kampmetoder eftersom namnlistor eller inte ens rekordstora demonstrationer fått politikerna att backa. Därför är initiativet till ockupation helt rätt i tiden!

Per Johansson, RS-Sundsvall


Arbetare dödas på jobbet, men de ansvariga går fria

2017/01/25

images-cms-image-000005104

43 personer dog i arbetsrelaterade olyckor i Sverige 2016. enligt statistik från Arbetsmiljöverket.

Betongarbetaren Christian Wikström, 26 år från Färila i Hälsingland, omkom 2011 sista dagen på sitt jobb med att montera trappor i statliga Vattenfalls nya huvudkontor i Solna.
I ett skakande SVT-reportage i förra veckans Uppdrag granskning visade reportern Anna-Klara Bankel hur byggnadsarbetare allt oftare utsätts för livsfara när arbetsköparna sätter arbetsmiljölagen på undantag och dessutom kommer undan med det.

Läs hela inlägget här »


”Tre akutsjukhus kvar!”

2017/01/24

Striden för fungerande akutsjukhus i Ångermanland fortsätter.  2000 personer demonstrerade i Örnsköldsvik den 21 januari.

Frågan är bokstavligt talat livsviktig. Det framgår av de interna beslutsunderlag som tagits fram av landstinget i Västernorrland.

img_1536

Det såg ut som om det var en halvtimme kvar till nedsläpp i Fjällräven arena trots att det var mitt på dagen. En strid ström av människor rörde sig i riktning mot planen utanför huvudingången och parkeringen var full med bilar. Men den här gången var det inte Modo hockey som fick människor att strömma till, utan hotet mot akutsjukvården.
I början av december blev det känt att det fanns ett förslag om att stänga akutkirurgin i Örnsköldsvik inom landstinget i Västernorrland. Sedan dess har landstingsledningen, som består av socialdemokrater och miljöpartister, försökt tona ned hotet. De har talat om att det inte finns någon ”ambition” att lägga ned akutkirurgin och att de gör ”bedömingen” att detta ska vara möjligt.
Detta har inte lugnat Öviksborna och 2000 personer samlades för att demonstrera för att Örnsköldsvik ska ha ett fullvärdigt akutsjukhus kvar. Tåget dominerade stadsbilden där det drog fram mot torget, som i stort sett fylldes när de sista leden kommit fram. Den talkör som hördes längs vägen var ”Vad vill vi ha? Tre akutsjukhus kvar!”
Talkören visade på det samarbete och den solidaritet som håller på att byggas upp mellan invånarna i olika delar av Ångermanland. Det är nämligen sjukhuset i Sollefteå som hittills varit det som stått i skottlinjen. Vid månadsskiftet stängs BB-avdelningen och den 24 januari ska landstingsstyrelsen behandla ett förslag om att lägga ned akutkirurgin.
Detta är förslag som har mötts av ett mäktigt motstånd från invånarna i Ådalen. Två enormt stora demonstrationer har genomförts mot förslagen och den lokala kampanjgruppen fortsätter envist att arbeta för att stoppa nedläggningarna.
I demonstrationen i Örnsköldsvik deltog även tillresta Sollefteåbor.

img_1539
För att förstå frågans betydelse måste man ha en bild av Ångermanlands geografi. Här är avstånden långa och vägarna i många fall dåliga. Carina Hellström, en av talarna vid demonstrationen, berättade om en mardrömsfärd till sjukhuset i Sundsvall. Med magsmärtor hade hon åkt in till akuten i Sollefteå under mellandagarna. Där konstaterade man att det rörde sig om en inflammerad blindtarm som måste opereras. Efter lång väntan fick Carina åka med en taxitransport, utan medicins personal, två timmar på gropiga vägar till sjukhuset i Sundsvall.
De interna beslutsunderlag som landstinget har tagit fram visar att transporttiden vid akuta operationer kommer att öka med 1,5 timmar i genomsnitt om akutkirurgin i Sollefteå läggs ned, enligt ett nyhetsinslag i SVT:s regionala nyheter. Detta gör att frågan om tillgången till ett fullvärdigt akutsjukhus blir en fråga om liv eller död i dessa trakter. Detta var något som flera av talarna vid demonstrationen återkom till.
-Årligen är det 6 000 patienter som kommer in till kirurgakuten vid Öviks sjukhus. Varje månad är det 100 som är akut sjuka patienter som omedelbart måste undersökas av en kirurg. Åtta till tio av dessa måste opereras akut, förklarade läkaren Leif Ehlin i sitt tal.
Styrkan i demonstrationen var beslutsamheten att på inga villkor gå med på något mindre än tre fullvärdiga akutsjukhus i Västernorrlands län. Svagheten var att ingen av talarna berörde den helt avgörande frågan om att landstingen behöver kraftfulla ekonomiska tillskott för att upprätthålla en fungerande sjukvård. Alla de fyra nordliga landstingen har en extremt pressad ekonomisk situation, efter årtionden där varken statsbidragen till sjukvården eller skatteutjämningssystemet hängt med behoven. Det kommer att krävas kraftigt ökade resurser för att få stopp på överbeläggningar, personalkris och nedskärningar inom sjukvården i hela landet. Detta i sin tur kräver ett slut på de senaste årtiondenas politik med generösa skattesänkningar för företag och höginkomsttagare.

img_1543
Situationen för vården i glesbygden har också förvärrats av att sjukvården öppnats för privata företag. Finns det en enda människa som tror att det är i glesbygden som de stora vårdkoncernerna kommer att satsa på att etablera hälsocentraler. Däremot kan privata bemanningsföretag fortsätta att skära guld med täljkniv på att hyra ut stafettläkare till mindre sjukhus och hälsocentraler, främst i glesbygd.
Att ingen av talarna, inte ens vänsterpartiets landstingspolitiker Gunnar Fors, tog upp detta vid demonstrationen är ett problem. Det går inte att undvika frågorna om behovet av mer resurser och hotet från privata vinstintressen om man ska kunna ge ett trovärdigt alternativ till vårdkrisen.
Något som också krävs är att de fackföreningar som organiserar vårdanställda, till exempel Vårdförbundet och kommunal, blir engagerade i kampen för sjukhusen.

 

Per Johansson

Stefan Lundkvist


Demonstrera 21 januari!

2017/01/20

Den 21 januari blir det återigen en demonstration i Ö-vik mot landstingspolitikernas sparplaner.

Manifestationen arrangeras av föreningen Örnsköldsvik framtidens akutsjukhus. Huvudkravet för manifestationen är att behålla länets tre akutsjukhus i Sollefteå, Ö-vik och Sundsvall.
Det var i slutet av förra året som landstingspolitikerna diskuterade ytterligare nytt sparpaket, eller insatsplan som de kallade det. Där stod Ö-viks sjukhus åter i fokus. Men det togs inget beslut om nedläggning vid mötet i december.

Offensiv har talat med Katarina Hägg som är operationssjuksköterska och ordförande för föreningen som bildades i slutet på förra året. Katarina berättar att landstingspolitikerna mycket luddigt har sagt att ”ambitionen är att ha kvar akutsjukvård i Ö-vik”.
Katarina menar helt riktigt att detta inte är något att lita på, utan att vi måste demonstrera för att fortsätta sätta press på politikerna för att akutsjukhusen ska bli kvar.
Andra viktiga krav som hon lyfter fram är att personalens löne- och arbetsvillkor måste förbättras. En besvikelse verkar också finnas över att facken, som till exempel Vårdförbundet inte har engagerat sig mer i kampen för sjukhuset.

Demonstrationen på lördag samlas på bussparkeringen vid Fjällräven Center arena kl 13 för att sedan marschera till torget.
Vi i Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv tycker att det är helt rätt att gå ut och demonstrera. Trycket på politikerna måste hållas uppe. Vi uppmanar Offensivs läsare att demonstrera i Ö-vik den 21 januari. ■


Vårdkrisens Sundsvall: Nytt år och nytt svart rekord

2017/01/12

Sundsvalls sjukhus inleder året med nya i överbeläggningar. 61 överbeläggningar noterades under helgen.
Sjukhuset har regelbundet haft problem med överbeläggningar. Problemen beror bland annat på personalbrist, vilket har gjort att antalet vårdplatser har minskat. Under trettondagshelgen blev situationen extrem. Det var främst på medicinkliniken som läget var svårast.
Enligt meddelande från sjukhusets ledning berodde krisläget på att det blev extra svårt med utskrivningar vid storhelgen samt att det redan rådde en ”ansträngd överbeläggningssituation”. Åtgärder som vidtogs var bland annat att skicka patienter till Örnsköldsviks sjukhus samt att personal blev inkallad för att kunna öppna fler vårdplatser. Under den gångna söndagskvällen rapporterades att krisläget hade börjat bedarra en aning för denna gång.
En grundorsak till problemen är att bristen på personal, främst sjuksköterskor, har gjort att det inte gått att hålla vårdplatser öppna. Orsaken till personalbristen är i sin tur rekryteringsproblem som beror på låga löner i kombination med dålig arbetsmiljö.

Per Johansson


Nya dråpslag planeras mot vården i Västernorrland!

2016/12/14

Landstinget i Västernorrland slipar knivarna på nytt. En ”insatsplan” på nya nedskärningar lades denna vecka fram för beslut i landstingets tyngsta nämnd, Hälso- och sjukvårdsnämnden.  Något beslut togs dock inte på denna gång. Kanske beroende på att de vid tidigare tillfällen fått fått befogad kritik för att ta beslut innan konsekvensutredningarna sagt sitt, men också för att de känner av protesterna och opinionen. De vill utreda ytterligare. Vi som vill stoppa neddragningarna vinner tid och får en möjlighet att samla kraft. Nya protester diskuteras nu i ö-vik.

img_1429

Förra höstens ”insatsplan” med förslag om stora neddragningar av vården i Ö-vik och Sollefteå väckte rekordstora protester där hela Ådalen reste sig. Ändå är bara en bråkdel av landstingsstyrets nedskärningsplaner redovisade.

IMG_0222

Efter att ha släckt ned akutortopedin och BB i Sollefteå och medicinskt rehab i Härnösand tar nu den S och MP-styrda landstingsmajoriteten sikte på nya vårdnedskärningar. I ”Arbetsplan för specialistvården” konstaterar förvaltningschef Nina Fållbäck Svensson att specialistvården inte har klarat av sina sparåtaganden och att nya sparåtgärder därför måste vidtas mot ett beräknat underskott på 87 miljoner kronor.

 

Av det totala sparbetinget på 250 miljoner kronor ska sjukhusen fram till 2018 stramas åt med 160 miljoner kronor. Dessutom finns ett återställningskrav på landstinget på 385 miljoner kronor som de lånat från de landstingsanställdas fonderade pensionsinbetalningar.

Landstingets nya styckningsschema på vården i Västernorrland fortsätter att ringa in specialistvård i Sollefteå och Ö-vik där akutkirurgin föreslås tas bort på båda sjukhusen.

Akutkirurgi ska helt koncentreras till Sundsvalls sjukhus då ”kapaciteten och kvaliteten kan inte uppnås på övriga sjukhusorter” enligt insatsplanen.

Hur ska människorna i Ådalen och i norra länet garanteras jämlik vård vid behov av akut kirurgi när resursen bara finns på långt avstånd i södra länet?

Det tillskott på två ambulanser som föreslås lär inte räcka långt. För samtidigt som bötfällda överbeläggningar idag är vardag på Sundsvalls sjukhus föreslås en minskning av 29 vårdplatser inom medicinblocket på de tre sjukhusen (Sundsvall 18, Sollefteå 2, Ö-vik 9).

En beredskapslinje inom psykiatrin i norra länet föreslås läggas ned. 10 vårdplatser kapas bort inom psykiatrin fördelat på Sundsvall och Sollefteå. Både Sollefteå och Ö-viks sjukhus ska ha kapacitet till ett första akut omhändertagande. Sollefteå föreslås få medel för att driva en primärvårdsjour med dygnet-runt personal för den första vården till patienten.

I Härnösand vill insatsplanen lägga ned röntgenmottagningen samt även stänga ögonmottagningen permanent.

Hela länets EKG-tolkning ska göras på Sundsvalls sjukhus och alla infarktspatienter ska köras dit för färdigbehandling.

Förutom detta batteri av nedrustningar har landstingsstyrelsens S-MP-majoritet skandalöst tagit beslut om att även lägga ned länets arbets- och miljömedicinska enhet på Sundsvalls sjukhus.

Kliniken är experter på att förebygga och utreda arbetsplatsrelaterad ohälsa. Personalen protesterar.

Till SVT:s Västernorrlandsnytt säger kemisten och yrkeshygienteknikern Urban Svedberg:

– Man blir förvånad att man i en av Sveriges regioner som har de tyngsta industrierna lägger ner en arbets- och miljömedicinsk klinik.

Det rimmar inte alls. Nu kommer Umeå att få ansvar för hela Norrlands arbets- och miljömedicin, med en handfull människor på personalsidan som ska hantera det här. Han betonar betydelsen av att finnas nära arbetsplatserna för att kunna de arbetsmiljöer som ska utredas.

Landstingets insatsplan är ett allvarligt besked om att politiker som inte mobiliserar till kamp för mer resurser till vården istället är beredda att svälta den anorektiskt till en nivå som varken är rättvis, jämlik eller patientsäker. Nedskärningarna drabbar nu allt mer vården i hela länet.

Om motståndet och kampen för mer resurser till vården ska segra måste den samordnas över hela Västernorrland. Aktivisterna i Sollefteå och Ö-vik har redan gått samman till Sollefteå & Ö-vik Framtidens Akutsjukhus.

Kampen kan växa sig än större och förutom demonstrationer även använda sig av fredliga men skarpare metoder som till exempel ockupationer mot nedläggningshot, lokala politiska strejker med krav om ”Vården kvar!”.

Demonstrationerna måste nu också i högre grad samlas utanför Rosenbad och ställa kraven om mer resurser till vården till de politiska makthavarna i S och MP- regeringen.

Till helgen väntas nya protester och rapporter publiceras löpande på socialisterna.org.